صف بندی امروز | سهامی که خریدارند / سهامی که فروشنده اند + جدول

15:16 - 1400/01/21
در صف بندی امروز صف خرید و صف فروش سهام کدام بودند.
صف بندی امروز | سهامی که خریدارند / سهامی که فروشنده اند + جدول

دنیای بورس | روال بورس در همان دقایق ابتداییبا مثبت شاخص کل هم وزن و کاهش شاخص کل همراه شد. تا معلوم شود استراتژی خرید سهام کوچکتر همچنان دردستورکار بورس بازان است.