بخشنامه جدید پرداخت وجه چک

11:17 - 1400/01/21
پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌ها امکان‌پذیر شد.

بانک مرکزی: با ارسال بخشنامه جدید بانک مرکزی، بانک‌ها در صورت کافی نبودن موجودی حساب مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب و مسدودسازی تمامی حساب و کارت‌های بانکی به میزان مبلغ چک هستند.