افت هفتگی قیمت فلزات با وجود افزایش روز جمعه

10:25 - 1400/01/21
با وجود رشد ملموس قیمت فلزات پایه در پایان هفته، بسیاری از این محصولات معاملات هفتگی را با کاهش قیمتی اندک به پایان بردند. رشد قیمت روز جمعه ناشی از عواملی همچون بهبود چشم انداز مذاکرات تجاری آمریکا و چین و احتمال تغییر در روند افزایش نرخ بهره آمریکا بود.
افت هفتگی قیمت فلزات با وجود افزایش روز جمعه

این هفته با توجه به تعطیلی بسیاری از کشورها در برخی از روزهای کاری هفته، تغییر قیمت قابل  ملاحظه ای در موجودی انبار فلزات رقم نخورد.

افت هفتگی قیمت فلزات با وجود افزایش روز جمعه16

تغییرات قیمت فلزات در روز جمعه و همچنین در هفته اخیر به شرح جدول زیر بوده است:

افت هفتگی قیمت فلزات با وجود افزایش روز جمعه11