اطلاعیه تسویه بدهی‌ها و مطالبات دولت

17:48 - 1400/01/17
نخستین اطلاعیه دولت در خصوص تسویه بدهی‌ها و مطالبات دولت از طریق صدور اوراق تسویه خزانه منتشر شد.  

مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی از زیرمجموعه‌های معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور نخستین اطلاعیه خود در خصوص تسویه بدهی‌ها و مطالبات دولت از طریق صدور اوراق تسویه خزانه را منتشر کرد.

زمان اطلاعیه مزبور که امروز در صفحه 4 روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر شده، تا پایان سال 1396 عنوان شده است.

اطلاعیه تسویه بدهی‌ها و مطالبات دولت14