صف بندی امروز | سهامی که خریدارند / سهامی که فروشنده اند + جدول

15:48 - 1400/01/17
در صف بندی امروز، سهامی که خریدارند و سهامی که فروشنده اند.
صف بندی امروز | سهامی که خریدارند / سهامی که فروشنده اند + جدول

دنیای بورس | در صف بندی امروز، سهامی که خریدارند و سهامی که فروشنده اند.