پیش بینی قیمت فلز سرب با تحلیل تکنیکال

15:23 - 1400/01/17
تحلیل تکنیکال قیمت فلز سرب بررسی شد.
  • سمانه عاملی | تحلیلگر بازار

روند کلی قیمت فلز سرب، صعودی برآورد می‌شود. این فلز در چهار هفته تقریبا بدون تغییر و در منطقه ۲هزار تا ۲هزار و۵۰ دلار نوسان داشت و در حال حاضر در محدوده ۲هزار دلار قرار دارد. البته در این مسیر حتی تا محدوده‌های ۱۹۳۰ دلار نیز اصلاح قیمتی داشت. در سناریویی محتمل سرب می‌تواند بعد از عبور از سطح قیمتی ۲۱۰۰ دلار تا محدوده ۲۲۵۰ دلار افزایش داشته باشد. در این مسیر دو سطح مقاومتی ۲۱۵۰ دلار و ۲۲۱۰ دلار به عنوان نواحی مقاومتی می‌توانند روند صعودی را با مشکلاتی مواجه کنند.

در سناریوی دیگر که احتمال وقوع آن در حال حاضر با کاهش‌های چند روز اخیر قوت گرفت، ممکن است قیمت فلز سرب با برخورد به یکی از سطوح مقاومتی پیش رو، یا واکنش به منطقه اشباع خرید که بعد از چند روز افزایش قیمت وارد آن می‌شویم، وارد فاز اصلاحی شده و دوباره تا محدوده‌های ۱۹۳۰ دلار کاهش یابد. سناریوی کاهش قیمت بعد از شکسته شدن خط روند صعودی می‌تواند ادامه داشته باشد و تا محدوده ۱۷۵۰ دلار نیز ادامه پیدا کند که سطوح حمایتی قدرتمندی مثل ۱۸۶۵ دلار و ۱۷۹۰ دلار می‌توانند مانع ریزش بیشتر قیمت‌ها شوند.

بررسی سطوح مهم قیمتی

در صورت ادامه روند صعودی، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۲۰۳۰ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا خصوصا با حجم زیاد نشانه صعودی است و امید‌ها را نسبت به احتمال افزایش بیشتر قیمت‌ها بالا می‌برد. قیمت، برای عبور از این محدوده به سمت بالا با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد. 

در صورت کاهش قیمت‌ها، محدوده‌های خط روند صعودی، می‌توانند نقش حمایتی خوبی داشته باشد. شکسته شدن محدوده خط روند صعودی به سمت پایین نشانه نیست ولی از نشانه‌های آغاز اصلاح قیمتی است و در حال حاضر سرب در این محدوده قرار دارد.

در صورت کاهش قیمت‌ها، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۱۹۹۰ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین نشانه نزولی نیست ولی روند صعودی را با مشکلاتی روبه‌رو می‌کند. بعد از این محدوده، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند، محدوده ۱۸۶۵ دلار است.