در باب تعدیل مثبت «میدکو»
در باب تعدیل مثبت «میدکو»

«میدکو» در گزارشی، سود خالص هر سهم خود را در سال آینده با تعدیل مثبت 40 درصدی به 189 ریال رساند.

شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، میزان EPS خود در گزارش اولین پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به اسفند 96 را با افزایش 54 ریالی به 189 ریال مترقی کرد. این میزان از سودآوری برای «میدکو» با سرمایه 2 هزار و 376 میلیارد تومان، با انتظار در کسب سود خالصی بالغ بر 450 میلیارد تومان حاصل شده است. افزایش 38 درصدی درآمد ناشی از سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، دلیل اصلی این تعدیل به شمار می‌آید. شرکت با تعدیل مذکور، درآمد ناشی از منابع تحت تملک خود را از مرز 340 میلیارد تومان در سال 95 به بیش از 470 میلیارد تومان در سال 96 افزایش داده است.

بخش اصلی این افزایش درآمد به برآورد سودآوری «میدکو» از تملک کامل شرکت‌های معیار فولاد سیرجان و فولاد زرند ایرانیان بدست آمده است. سهام‌داری در این دو شرکت، درآمدهای به ترتیب 210 و 155 میلراد تومانی را برای «میدکو» به همراه دارد. این مبالغ که مجموعا 77 درصد درآمدهای شرکت را پوشش می‌دهند، بنا بر گزارش مذکور، به ترتیب رشد 55 و 16 درصدی را در مقایسه با سال جاری تجربه می‌کنند.

همچنین نکته مهمی که در این گزارش دیده می‌شود، به بار نشستن سرمایه‌گذاری توسعه معادن صنعتی خاورمیانه در شرکت فولاد بوتیای ایرانیان است. «میدکو» که سال 95 از این بخش درآمدی را شناسایی نکرده است، برای سال مالی آتی، درآمدی در مرز 60 میلیارد تومانی را از این محل برآورد می‌کند. اضافه می‌شود شرکت کل سهام فولاد ایرانیان را در اختیار دارد.

قیمت پایانی تغییر درصد
4,277 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,286 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,277 0.00 0.00
اولین قیمت 4,270
قیمت دیروز 4,277
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,383 3,061
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 29 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 124.033 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
7 16,874 4,286 4,300 2,000 1
1 4,000 4,254 4,320 5,000 1
2 120,000 4,251 4,335 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/4)