گزارش ماهانه شرکت ها/ بخش چهارم | شرکت ها چقدر سود و زیان ساختند؟

در گزارش ماهانه شرکت ها، تازه ترین سود و زیان شرکت ها چقدر شد.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از کدال، در گزارش ماهانه شرکت ها، تازه ترین سود و زیان شرکت ها چقدر شد:

 1. شاملا در ۹ماهه با سرمایه جدید ۲۱۱۷ریال محقق کرده ،در 3 ماهه  661 و 6 ماهه 1373 ریال سود محقق کرده است،3ماهه در سود عملیاتی  426 میلیارد ریال و همچنین  555 میلیارد ریال سود خالص دارد . در 6 ماهه  سود عملیاتی 914میلیارد ریال و سود خالص 1153 میلیارد ریال است . در ۹ماهه سود عملیاتی 1566میلیارد ریال و سود خالص 1778میلیارد ریال است
 2. تابا در 9 ماهه به  سود  74 ریالی رسیده است
 3. شغدیر یک گزارش عالی را داشت  و 9 ماهه  5401 ریال سود محقق کرد  . در 3ماهه گزارش  634 ریال سود محقق کرده بود  6 ماهه با رشدی خوب 2240 ریال بود . در 3ماهه 899 میلیارد ریال سود عملیاتی و 824 میلیارد ریال سود خالص دارد در 6 ماهه 3081 میلیارد ریال سود عملیاتی و 2911 میلیارد ریال سود خالص داشت. در 9ماهه  سود عملیاتی 7280 و سود خالص 7021 میلیارد ریال است
 4. خزامیا  در 3ماهه امسال به 4 ریال سود رسیده بود 6 ماهه  2 ریال شد و 9ماهه 1 ریال !!! در 3 ماهه  سهم  112 میلیارد ریال سود عملیاتی و 24 میلیارد ریال سود خالص داشت . در 6 ماهه  سود عملیاتی با رشد 345 ولی سود خالص با رشد هزینه های مالی زیر 10 میلیارد ریال شده است. در 9ماهه سود عملیاتی 434 ولی رشد هزینه های مالی و اندک درامد های متفرقه در نهایت  برایند  نزدیک  به صفر را  برای سهم  رقم  زد
 5. خکار در3 ماهه  41 ریال سود هر سهم محقق کرده است 30 میلیارد ریال سود عملیاتی و 20 میلیارد ریال سود خالص داشت . در 6 ماهه  59 ریال سود  محقق کرده و سود عملیاتی 47 میلیارد ریال است. در9ماهه  196 ریال سود محقق کرد و 189 میلیارد ریال سود عملیاتی داشته است.
 6. فباهنر در 9ماهه عالی بود و 4942 ریال محقق کرده است  6 ماهه رشد خوبی در سود عملیاتی  داشته و2344 ریال سود محقق کرده است . سهم در 3 ماهه در مجموع 960 میلیارد ریال سود عملیاتی ، 676 میلیارد ریال سود خالص  و 602 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده بود.  در 6 ماهه سود عملیاتی با رشدی چشم گیر 3697 و سود خالص 2637 میلیارد ریال است. در9ماهه 7162 میلیارد ریال سود عملیاتی و 5560 میلیارد ریال سود خالص دارد
 7. بورس که این روزها پرچم او را پایین کشیدند در کدال پرچمش بالابود و 9 ماهه  4877 ریال به ازای هر سهم  سود محقق کرده است و به سود خالص 9754 میلیارد ریالی رسیده است
 8. فرابورس در 9ماهه به  سود 1605 ریالی به ازای هر سهم  رسیده است
 9. بموتو  3 ماهه به سود  1439 ریالی رسیده است و سود قابل توجه 1400 میلیارد ریالی در سود عملیاتی و سود 978 میلیاردریالی در سود خالص دارد
 10. وملل در 9ماهه با  سرمایه جدید  به سود 234 ریالی رسیده است
 11. بانک دی درست است که 4668 ریال سود دارد ولی یک عقب نشینی داشته و  6 ماهه  5409 ریال به ازای هر سهم سود شناسایی کرده بود و سود شرکت به واسطه  زیان  عملیاتی کمتر شده است
 12. خپارس در 3 ماهه 134 ریال زیان محقق کرده است  و 6 ماهه  393 ریال زیان و 9ماهه  549 ریال زیان  محقق کرده . در 3 ماهه 1715 میلیارد ریال زیان عملیاتی و 1417 میلیارد ریال هزینه مالی دارد  . در 6 ماهه زیان عملیاتی به 5436 میلیارد ریالی رسیده و رشد بالایی در زیان دهی داشته . زیان  8928 میلیارد ریالی را ثبت کرده است  . در9ماهه زیان عملیاتی 6611 و هزینه مالی 6074 و زیان خالص 12474 میلیارد ریال است
 13. سرمايه گذاري پرديس در 12ماهه به سود1569 ریالی رسیده است. سرمایه  گذاری پردیس در دی ماه 93 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
 14. در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تأمین سرمایه امین نهایتا با تصویب حداکثری تقسیم 600 ریال سود به ازاء هر سهم برای سهامداران «امین» به پایان رسید.
 15. ختور با  سرمایه قدیم 1032 و با  سرمایه جدید  به ازای هر سهم 364 ریال محقق کرده است . رشد 173% را نسبت به مدت مشابه داشته و به اندازه 6 ماهه  اول سال سود محقق کرده است
 16. وتوکا با  سرمایه جدید در 9 ماهه به سود  138  ریالی رسیده است البته گزارش تلفیقی سهم  جالب بود
 17. خودرو ۹ماهه به زیان ۳۸۰ ریالی به ازاری هرسهم رسیده است. خودرو زیان عملیاتی  از مبلغ  25332 میلیارد ریال در 3 ماهه به 70666 میلیارد ریال ۶ماهه و ۷۷۴۳۴ ریال در۹ماهه رسیده است .  هزینه مالی هم با رشد در۳ماهه از  11978 میلیارد ریال به 27337 میلیارد ریال۶ماهه و ۹ماهه ۳۹۷۸۵ میلیاردرسیده و در نهایت در 3 ماهه  37043 میلیارد ریال زیان محقق کرده بود  6 ماهه  95579 میلیاردریال ۹ماهه با کمک سود های متفرقه ۱۱۴۴۹۶ میلیارد ریال زیان داشت
 18. خرینگ در 9 ماهه سال قبل زیان داشت در 9ماهه امسال به سود 580  ریالی رسیده  . در 6ماهه  سود عملیاتی 217 و سود خالص 131 میلیارد ریال است. در9ماهه  سود عملیاتی 427 و سود خالص 258 میلیارد ریال است
 19. وگستر در 9ماهه به سود 5146  ریالی رسیده است
 20. بالاس در 9 ماهه به سود  171 ریالی رسیده است
 21. سرمايه گذاري مدبران اقتصاد از زیر مجموعه های فارس در 9 ماهه 1377 میلیارد ریال سود خالص داشته است
 22. کپارس سرعت خوبی در سود سازی داشت . سهمی که در 3ماهه  398 ریال سود محقق کرده بود 6 ماهه به 3015 ریال رسید و 9ماهه این عدد  6098 ریال است .
 23. سهرمز در 12ماهه به سود  1607  ریالی رسیده است .  سهمی که در 9 ماهه  734 ریال ،  6ماهه 378 و 3ماهه امسال  145 ریال سود داشته است.  و 3 ماهه چهارم خوبی را داشته
 24. زکوثر بیشتر باید 12ماهه مد نظر باشد  با این حال 9 ماهه به سود  189 ریالی رسیده است
 25. تماوند  در 3ماهه  21 ریال سود محقق کرده است
 26. قشهد در مجمع از 377 ریال 300  ریال  تقسیم کرد
 27. فلامی در 3 ماهه به سود  492 ریالی رسیده و 105 میلیارد ریال سود عملیاتی و 98 میلیارد ریال سود خالص دارد
 28. مرقام  3 ماهه عملکرد خاصی نداشت و 736 میلیون تومان سود عملیاتی ثبت کرده است
 29. ثشاهد در عملکرد نسبتا خوبی نسبت به مدت مشابه در 6ماهه  303 ریالسود محقق کرده است
 30. ثتران در 3ماهه به سود  128 ریالی به ازای هر سهم رسیده است
 31. سرمايه گذاري توسعه توکا از زیر مجموعه های وتوکا در 9 ماهه 1683 میلیارد ریال سود خالص محقق کرده .کل سود  سال  قبل شرکت  566 میلیارد ریال است
 32. شجم در ۳ ماهه 158ریال محقق کرده است سود عملیاتی 729 میلیارد ریال و سود خالص 711میلیارد ریال رسیده است
 33. قشرین در 3ماهه 60ریال محقق کرده است 788میلیارد فروش داشته و به سود خالص 57میلیارد ریالی رسیده است
 34. شبصیر در ۹ ماهه 6296ریال محقق کرده است ،در 6 ماهه  3190  ریال سود و در  3ماهه 1003ریال محقق کرده بود. مجموع سود عملیاتی در 9ماهه 3253میلیارد ریال و سود خالص 2077میلیارد ریال است.
 35. کی_بی_سی  در گزارش 12ماهه 1690ریال محقق کرد و با کاهش همراه بود.  در 9 ماهه  2362 ریال و  6 ماهه 1799 ریال سود محقق کرده و این در حالی است  که 3 ماهه  با تحقق سود 296 ریالی مواجه شده بود. سهم   3ماهه 103 میلیارد ریال سود عملیاتی و 85 میلیارد ریال سود خالص داشت در 6 ماهه به  سود عملیاتی 532 و سود خالص 521 میلیارد ریالی رسیده است. در 9 ماهه  سود عملیاتی 593 و سود خالص 684 میلیارد ریال شده است. و در 12ماهه سود عملیاتی 4139وسود خالص489میلیارد ریال رسیده است
 36. دزهراوی در 9ماهه 105ریال محقق کرده است ،در 3ماهه 25 ریال. و در 6 ماهه این عدد 66 ریال شد  سهم 3ماهه  260 میلیارد ریال سود عملیاتی و 62 میلیارد ریال سود خالص دارد. در 6ماهه سود عملیاتی 644 میلیارد ریال و سود خالص 165 میلیارد ریال است و در 9ماهه 1099میلیارد ریال سود خالص262میلیارد ریال است همچنان هزینه  مالی شرکت  بالاست
 37. خپویش در 9ماهه با سرمایه جدید 464ریال محقق کرده است در 6 ماهه به تحقق سود  115 ریالی رسیده و در 9ماهه به 191میلیارد ریال سود عملیاتی و 150میلیارد ریال سود خالص رسیده است
 38. اخابر در 9ماهه تلفیقی 489ریال محقق کرده است و نسبت سال مالی قبل کماکان کاهشی است و نرخ های دستوری و افزایش هزینه ها مانع از رشد سود آوری شرکت شده است در دوره قبل  504ریال بوده است
 39. سبهان در 3 ماهه با سود های غیرعملیاتی  2214 ریال و 6 ماهه  3241 محقق کرده است . در3ماهه 224 میلیارد ریال سود عملیاتی و 245 میلیارد ریال سود غیرعملیاتی داشت   . در مجموع به  442 میلیارد ریال رسیده است . در 6 ماهه 450 میلیارد ریال سود عملیاتی   و 648 میلیارد ریال سود خالص . در9ماهه  سود عملیاتی 755 و سود خالص 936 میلیارد ریال است
 40. قرن 9ماهه 2734 ،  6 ماهه  1759  ریال و   3 ماهه 659 ریال سود محقق کرده بود  . در 3 ماهه سهم  839 میلیارد ریال سود عملیاتی و 658 میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است. در 6 ماهه  سود عملیاتی 1908 و سود خالص 1758 میلیارد ریال بود. در 9ماهه سود عملیاتی 3206 و سود خالص 2733 میلیارد ریال است
 41. کشرق گزارش خوبی داده است و در 9ماهه2468ریال محقق کرده است در 3ماهه  240  ریال سود محقق کرده است و 6 ماهه  1294 ریال سود محقق کرده بود و در مجموع سود عملیاتی به 212میلیارد ریال و سود خالص 207 رسیده است
 42. تکنو در ۹ماهه 50ریال زیان محقق کرده است
 43. سرمايه گذاري پرديس در گزارش 12 ماهه به سود 1569  ریالی رسیده است
 44. دکوثر در 9ماهه482ریال محقق کرده است که از مدت مشابه قبل کمتر ساخته است سال قبل 968ریال محقق کرده بود بخشی از درامد سهم غیرعملیاتی است که باید کمی صبر کرد لحاظ شود
 45. ثبهساز و فروش دارایی و شناسایی سود حدود  120 میلیارد ریالی
 46. کیمیا در9ماهه 1760ریال محقق کرده است  در 6 ماهه  842 و در 3 ماهه  320 ریال سود محقق کرده بود. در 6 ماهه  278 و 3 ماهه  حوالی 127 میلیارد ریال سود عملیاتی دارد .در 9ماهه568سود عملیاتی و 704میلیارد ریال سود خالص داشته است و گزارش خوبی داده است
 47. وآذر در دی 133 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
 48. فمراد در 9ماهه3004ریال محقق کرده است  در 3 ماهه به سود 1309 ریالی رسیده است که عمده ان از شناسایی 54 میلیارد ریال سود غیرعملیاتی است  و 64 میلیارد ریال سود خالص داشته است. در 6 ماهه  سود هر سهم 2224 ریال شده و 18 میلیارد ریال سود عملیاتی 91 میلیارد ریال سود غیرعملیاتی 110 میلیارد ریال سود خالص دارد. در 9ماهه 148 میلیارد ریال سود خالص داشته که 128میلیارد ریال غیر عملیاتی و 24میلیارد ریال عملیاتی بوده است.
 49. وملل در دی 2720 میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و 1792 میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد . تراز 10 ماهه  11050  میلیارد ریال مثبت است
 50. شاراک  در 9 ماهه  2391 و  6 ماهه  1003 ریال  سود محقق کرده .سهمی که  3ماهه به سود عملیاتی 3107 میلیارد ریالی رسید و 3135 میلیارد ریال سود خالص دارد و 389 ریال به ازای هر سهم محقق کرده بود . در 6 ماهه  سود عملیاتی 8886 و سود خالص 8091 میلیارد ریال است. در 9 ماهه نیز سود عملیاتی 20613 و سود خالص 19277 میلیارد ریال بوده و رشد خوبی را در 3 ماهه سوم داشته است.
 51. شدوص در دی کمی کم شد و 320 میلیارد ریال فروش داشت ، اذر با فروش خوب 407 میلیاردریالی ، ابان با فروش 281 میلیارد ریالی مواجه شده است و 2709  میلیارد ریال جمع فروش 10 ماهه بوده و مدت مشابه این عدد  2273 میلیارد ریال بوده
 52. خصدرا با شناسایی عدد عجیب 8871 میلیارد ریالی در سایر هزینه ها 9 ماهه به سود 18 ریالی رسیده است
 53. وپترو  در دی ماه 75 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا دی 78147 میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
 54. شستا در 6 ماهه  1085 ریال سود محقق کرده است .شستا هنوز سود از محل سود  زیر مجموعه ها شناسایی نکرده است و این یعنی سود نقدی تقسیم شده به سود  شرکت اضافه می شود  مدت مشابه قبل این عدد  131 ریال بود
 55. سقاین دی را خوب آغاز کرد  سهمی که  در 3 ماهه سوم . در مهر با رشد  209 ملیارد ریال شده و ابان هم 190 میلیارد ریال  در اذر کم شد و 106 میلیارد ریال بود  در دی این عدد  به  123 میلیارد ریال رسید .  1426  میلیارد ریال جمع  فروش10  ماهه است  .مدت مشابه قبل 892 میلیارد ریال است.
 56. سبزوا 24 ریال  تقسیم کرد
 57. سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان سیدکو در دی 115 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است .
 58. کرازی در دی 355 میلیارد ریال و نرخ  فروش ۶۱,۴۱۶,۲۹۹ ریال است. اذر با فروش 397 میلیارد ریالی مواجه بوده و نرخ با رشدی چشم گیر ۶۱,۷۵۳,۵۱۸ ریال شد . کرازی در مهر 473 میلیارد ریال فروش داشته و نرخ ۵۲,۴۸۰,۲۵۱ ریال در ابان این عدد  402 میلیارد ریال بوده است و نرخ  ۴۸,۹۵۳,۶۹۲ ریال . جمعا به عدد  3716 میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه  قبل این عدد  1867 میلیارد ریال  بود.
 59. بجهرم در دی بادرامد 227 میلیارد ریالی به فروش 3141 میلیارد ریالی رسیده و در 10 ماهه جمع درامد ها این عدد  بوده است مدت مشابه قبل درامد جهرم 2125 میلیارد ریال بود
 60. شرکت کارگزاري بانک صادرات ايران از زیر مجموعه های وبصادر در 12ماهه 1589 میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است
 61. وسکاب و شناسایی سود 242 میلیارد ریالی در اولین ماه سال مالی
 62. تپکو  یا هپکو  9 ماهه  55 ریال زیان محقق کرده است که 132 میلیارد ریال زیان عملیاتی دارد ولی هزینه های مالی او را گرفتار کرده است
 63. دسینا در  دی اندکی بهتر بود  سهمی که در  مهر 331 میلیارد ریال و ابان 353 میلیارد ریال اذر 370 میلیارد ریال و دی با  رشد  408 میلیارد ریال فروش داشته.   جمع فروش به 3271   میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه این عدد 1917  میلیارد ریال بوده است
 64. لسرما در دی 84 میلیارد ریال فروش داشت و به  جمع  فروش 733 میلیارد ریالی رسیده است. مدت مشابه قبل 774 میلیارد ریال بوده است
 65. وصنا در گزارش 12 ماهه  به سود 1500  ریالی رسیده است
 66. گسترش سرمايه گذاري ايرانيان وگستر در دی 31 میلیارد ریال سود  فروش سرمایه گذاری ها داشته است
 67. واعتبار در دی 119 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
 68. پخش البرز در مهر به 4296 میلیارد ریال و ابان  با کمی افت 3880  میلیارد ریال  و اذر 4982  میلیارد ریال  و دی با افت  3781 میلیارد ریال بوده و افت کرده جمعا 10 ماهه 35523    میلیارد ریال فروش داشته .
 69. گروه توسعه صنايع و معادن شهر از زیر مجموعه های وشهر در 12ماهه  755 میلیارد ریالی رسیده است
 70. تپولا در 9 ماهه به سود  452 ریالی رسیده است

نظرات کاربران

پاسخ جالب مجری برنامه ثریا به رئیس کل بانک مرکزی
ظریف در کنار عضو مهم کابینه جو بایدن + عکس
زمان پرداخت عیدی بازنشستگان اعلام شد
نکته بسیار مهم در پیش بینی قیمت طلا
کدام کالاهای ایرانی به عراق می‌روند؟
رئیس دفتر رهبری: حضرت آقا لب تَر کنند، میلیون ها جان خود را میدهند
نکته فردا | حقیقی ها باز هم از بورس خارج شدند
پاسخ ایران به ادعای مکرون در مورد برجام
تعیین تکلیف دلار 4200 تومانی در پاسکاری دولت و مجلس
بورسی ها ملزم به اعلام پیش بینی سود شدند
مدیرعامل « وسپهر » منصوب شد
دستورالعمل تاسیس شرکت سهامی عام پروژه تصویب شد
عرضه امروز سنگ آهن معامله شد + جزییات
هشدار تُند ایران به اسرائیل: اگر کوچکترین خطا کنید، با خاک یکسان میشوید
پانزدهمین نشست آستانه، ۲۸ و ۲۹ بهمن
تهران نشست سه جانبه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان
مهمترین نکته که باید درباره « وپست » بدانید
عرضه اولیه پرسپولیس به فرابورس میرود
برنامه مهم « وغدیر » برای توسعه بازارگردان ها
طرح دست به نقد « وگردش »
هیات مدیره « بنو » مشخص شد
فروش « ما » رونق گرفت
روحانی امروز در جلسه کرونا چه گفت
یادداشت مهم | چند نکته مهم درباره « فولاد »
حقیقی‌ها سهم های بزرگ خریدند
دستور فوری جو بایدن درباره برجام چه بود؟
دولت صادرات فولاد را تسهیل کند؟
« اوان » قرارداد 100 میلیارد تومانی بست
آزادسازی قیمت خودرو دوباره تعلیق شد؟
قرعه کشی خودروسازان بورسی حذف میشود؟

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر