گزارش ماهانه شرکت ها/ بخش اول | شرکت ها چقدر سود و زیان ساختند؟

در گزارش های ماهانه شرکت ها، تازه ترین گزارش سود شرکت ها اعلام شد.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از کدال، در گزارش های ماهانه شرکت ها، تازه ترین گزارش سود شرکت ها اعلام شد: 

 1. آرمان در گزارش 9ماهه حسابرسی نشده 160ریال محقق کرده است
 2.  فوکا که عمدتا زیان ده بود در گزارش 9 ماهه به سود  656 ریالی به ازای هر سهم رسیده است 4557 میلیارد ریال سود عملیاتی و 3917 میلیارد ریال  سود خالص دارد
 3. شپاس 3 ماهه  زیان داشت 6 ماهه به  263 ریال سود رسید و 9ماهه این عدد  713 ریال بود   سهم  در 3 ماهه  زیان عملیاتی 372 میلیارد ریالی را داشت در 6 ماهه 450 میلیارد ریال سود عملیاتی . 630 میلیارد ریال سود خالص دارد9ماهه سود عملیاتی 1374 و سود خالص 1712 میلیارد ریال است
 4.  وتوصا در مجمع 400  ریال سود تقسیم کرد
 5. وبانک در 9 ماهه به سود  532 ریالی رسیده است
 6. دتماد با سرمایه قدیم در 6ماهه  2999 ریال و حالا 9 ماهه  5400  ریال سود به ازای هرسهم محقق کرده است که عملکرد خوبی در 3 ماهه  سوم داشته است
 7. بفجر 9ماهه  1841 و  6 ماهه خوبی داشته 1583 ریال سود محقق کرد. سهمی که 3474 میلیاردریال سود عملیاتی و 3446 میلیارد ریال سود خالص دارد6ماهه 7366 میلیارد ریال سود عملیاتی و 10286 میلیارد ریال سود خالص داشت  سهم 3102 میلیارد ریال سود متفرقه در 6ماهه دارددر 9ماهه  سود عملیاتی 10035 میلیارد ریال بوده است و سود خالص 11965 میلیارد ریال
 8. رايان هم افزا رافزا در 9 ماهه به سود 4786 ریالی به ازای هر سهم رسیده است
 9. داسوه 9ماهه 1146 و در 6 ماهه  466 در 3 ماهه  479 ریال محقق کرده بود  که  گزارش خوبی برای 9 ماهه داشته است
 10. بیمه دی ودی در 9 ماهه به سود  4475 ریالی رسیده و 11187 میلیارد ریال سود خالص داشته است .جالب است که عمده این سود عملیاتی است
 11. پاکشو در 9 ماهه به سود 1844 ریالی رسیده و 5985 میلیارد ریال سود عملیاتی و با کمک  سود غیرعملیاتی 7375 میلیارد ریال سود خالص دارد
 12. دتوزیع در 3 ماهه  423 ریال و6 ماهه 1199  ریال  و 9ماهه  2211 ریال سود محقق کرده
 13. ومشان در ۶ماهه حسابرسی شده ۲۱ ریال زیان محقق کرده است
 14. شسینا در ۹ماهه با سرمایه جدید 2486ریال محقق کرده است و نسبت به دوره قبل رشد خوبی داشته است
 15. فاذر در 9 ماهه به تحقق سود 3 ریالی رسیده و البته این سهم بیشتر حول محور افزایش سرمایه و تجدید می چرخد ...
 16. لسرما در 9ماهه 571ریال محقق کرده است  اذر 86 میلیارد ریال فروش دارد  ، ابان 78 میلیارد ریال فروش داشته و 9 ماهه به 648 میلیارد ریال فروش رسیده است مدت مشابه قبل 622 میلیارد ریال بوده است
 17. خدیزل در 9ماهه به سود  1805 ریالی رسیده است  در 6 ماهه 927 و  3 ماهه 276 ریال سود محقق کرده است در 3 ماهه  سود عملیاتی  319 میلیارد ریال است ولی با تحقق 99 میلیارد ریال درامد سرمایه گذاری ها به سود خالص 275 میلیارد ریالی رسیده استدر 6 ماهه  سود عملیاتی با رشد 1212 میلیارد ریال و سود خالص 962 میلیارد ریال شده استدر 9 ماهه  سود عملیاتی به  2342 میلیارد ریال رسیده و سود خالص 1804 میلیارد ریال است
 18. فنورد در ۹ ماهه 15015ریال محقق کرده است رشد خوبی داشته است و در 6ماهه 10062ریال و در 3ماهه 2410ریال محقق کرده بود
 19. دفارا گزارش خوبی در 9 ماهه داده بدون  سود سرمایه گذاری هاست  و 2431 ریال محقق کرده است در 3ماهه 884 ریال محقق کرده است . درامد شرکت در 3ماهه 2065 میلیارد ریال و سود عملیاتی 744 و سود خالص 530 میلیارد ریال شده استدر 6 ماهه 1403 ریال سود محقق کرده است و 1329 میلیارد ریال سود عملیاتی دارد و در نهایت  841 میلیارد ریال سود خالص دارد  .در 9ماهه  سود عملیاتی 1941 و سود خالص 1458 میلیارد ریال است
 20. آپ در 9ماهه  690 ،  6 ماهه 565 و  3 ماهه  به  330  ریال سود به ازای هرسهم رسیده بود
 21. افق کوروش واقعا جالب بوده سهمی که سال  قبل در9  ماهه 2784   میلیارد  ریال سود عملیاتی داشت در 9ماهه امسال به 7235  میلیارد ریال رسید و در سود خالص با کمک  سود های متفرقه درامد  سرمایه  گذاری ها که  2424   میلیارد ریال بوده  به 13015   میلیارد ریال سود خالص در 9 ماهه  رسیده 3 ماهه  با  سرمایه  جدید  1540  ریال محقق کرده بود  6 ماهه این عدد 3266 ریال و 9 ماهه  با رشدی خوب 4339 ریال  بوده است  .
 22. فخاس در 3ماهه 210 ریال به ازای هرسهم محقق کرده است که 3246 میلیارد ریال سود عملیاتی و 2497 میلیارد ریال سود خالص دارددر 6 ماهه  809 ریال محقق کرده است که 11159 میلیارد ریال سود عملیاتی و 9631 میلیارد ریال سود خالص دارددر9ماهه این عدد 1994 ریال شده و 19890 میلیارد ریال سود عملیاتی و 17934 میلیارد ریال سود خالص دارد
 23. مفاخر در 9ماهه574ریال رسیده است و کاهشی شده است  در 3ماهه سال 99 به 396 ریال و 6 ماهه  666 ریال  به ازای هر سهم محقق کرده بود
 24. فسرب توانست با رشد ۱۸۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل در نه ماهه ۲۳۹۳ ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کند.
 25. سخزر در 9 ماهه 902،  6ماهه  597 و 3 ماهه به سود 175 ریالی  رسیده. البته  سود غیرعملیاتی در تحقق این  سود موثر بوده. ولی در هر صورت 3 ماهه  70 میلیارد ریال سود عملیاتی و 87 میلیارد ریال سود خالص دارد در 6ماهه  سود عملیاتی 316 و سود خالص 298 میلیارد ریال است. در 9 ماهه  سود عملیاتی به  502 میلیارد ریال رسیده و سود خالص 450 میلیارد ریال است
 26.  وساخت در مجمع امروز ۸۴۴ریال به ازای هر سهم تقسیم کرد
 27. والبر در 9ماهه به سود 767  ریالی رسیده و تحقق سود خوبی در فروش سرمایه گذاری ها داشته است
 28.  شفارس در ۹ماهه ۲۸۱ ریال محقق کرده است و در 6ماهه 186ریال محقق کرده بود، در اذر 302 میلیارد ریال  فروش داشت  در ابان کمی کاهشی بود و 270 میلیارد ریال فروش داشت در مهر 329 میلیارد ریال فروش داشته و جمعا  9ماهه 2102  میلیارد ریال و سود خالص 406میلیارد ریال رسیده است
 29. هرمز در 9 ماهه  38719 سود عملیاتی و 33753 میلیارد ریال سود خالص دارد
 30.  غشاذر در 9 ماهه به ازای هر سهم 195 ریال سود محقق کرده است
 31. ثالوند در مجمع 57 ریال تقسیم کرد
 32.  بگیلا در 3ماهه 118 ریال سود محقق کرده است .647 میلیارد ریال سود عملیاتی و 508 میلیارد ریال سود خالص دارد
 33.  ثاخت در 3ماهه  39 ریال زیان محقق کرده است
 34. دسبحا در گزارش 9ماه با  سرمایه جدید  309 ریال محقق کرده البته باید  منتظر گزارش 12ماهه بود
 35.  کمرجان در 12ماهه به سود  1365 ریالی رسیده است
 36.  حتاید در 9ماهه 1427  ریال ،  6 ماهه 959 و در  3ماهه  358 ریال محقق کرده. سهم در 3ماهه به سود 699 میلیارد ریالی رسیده و سود عملیاتی هم  805 میلیارد ریال بود در 6 ماهه به سود عملیاتی 2334 میلیارد ریالی رسیده و سود خالص 1869  میلیارد ریالی را دارد 9ماهه این عدد  3170 میلیارد ریال بوده و سود خالص 2783 میلیارد ریال است  بدون در نظر گرفتن سود های غیرعملیاتی به اعداد خوبی رسیده است
 37.  سبجنو  در 3 ماهه به تحقق سود 467 ریالی رسیده  و6 ماهه  1545 ریال و 9ماهه  2296 ریال محقق کرد. 3ماهه 224 میلیارد ریال سود عملیاتی و 183 میلیارد ریال سود خالص دارد. 6 ماهه سود عملیاتی 697 میلیارد ریال و سود خالص 605 میلیارد ریال است. 9ماهه  1071 میلیارد ریال سود عملیاتی و 899 میلیارد ریال سود خالص دارد.
 38.  غگرجی با کمک سود های غیرعملیاتی در 9 ماهه به سود  1546 ریالی رسیده است
 39. سصفها در گزارش 9 ماه به سود 2516  ریالی رسیده در حالی که کل سال قبل 1061 ریال بود و 591 میلیارد ریال سود عملیاتی در 9 ماهه داشته است .
 40. سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه در 9ماهه به سود 5153 ریالی رسیده است
 41.  حبندر نسبت  به دوره مشابه افت سود داشته و 9 ماهه  400  ریال سود محقق کرده است
 42. ساراب در 9 ماهه  تلفیقی 1147 و در سود اصلی 1265 ریال سود محقق کرده و گزارش خوبی زده است. در 6 ماهه  598  ریال سود محقق کرده و  6 ماهه 645 میلیارد ریال سود عملیاتی و 753 میلیارد ریال سود خالص دارد. 9ماهه  سود عملیاتی 1245 و سود خالص 1593 میلیارد ریال است.
 43. سدشت در 3 ماهه با  56 میلیارد ریال سود عملیاتی و 33 میلیارد ریال سود خاص به ازای هر سهم  28 ریال محقق کرده است
 44. غپاذر در 9 ماهه به سود 798  ریالی رسیده است کل سود شرکت در سال مالی قبل حوالی 550  ریال بود
 45.  دفرا در 9ماهه  1601 ریال ، 6 ماهه  870 ریال سود محقق کرده است  . سهم  6 ماهه خوبی داشت چرا که 222 ریال به ازای هرسهم در 3 ماهه سود محقق کرده است . 3 ماهه 199 میلیارد ریال سود عملیاتی 155 میلیارد ریال سود خالص دارد. 6 ماهه 782 میلیارد ریال سود عملیاتی . 609 میلیارد ریال سود خالص دارد. 9ماهه  سود عملیاتی 1406 میلیارد ریال و سود خالص 1120 میلیارد ریال است   پیشرفت بسیار خوبی را داشته است.
 46. فجر گزارش خاصی داشته و 9 ماهه به سود 7998 ریالی رسیده سهمی که در6ماهه  3954 و در  3ماهه با گزارش خوبی همراه شده و 1290 ریال به ازای هرسهم محقق کرده. سهم 3 ماهه 1411 میلیارد ریال سود عملیاتی و 1106 میلیارد ریال سود خالص دارد. 6 ماهه  سود عملیاتی با یک پرش خوب 4237 و سود خالص 3392 میلیارد ریال است. در 9 ماهه این عدد 8516 و در سود خالص نیز 6862 میلیارد ریال است.
 47.  بشهاب لامپش در9 ماهه خوب روشن بوده و 9ماهه  2895 ریال سود محقق کرد  سهمی که  3 ماهه 363 ریال  و 6 ماهه  1292 ریال سود محقق کرده بود. در 3 ماهه سهم  با 125 میلیارد ریال سود عملیاتی و 58 میلیارد ریال سود خالص. در 6 ماهه  با 339 میلیارد ریال سود عملیاتی و 209 میلیارد ریال سود خالص. در 9ماهه با 701 میلیارد ریال سود عملیاتی و 468 میلیارد ریال سود خالص مواجه بوده است.
 48.  سشرق در 3 ماهه  122 ریال سود محقق کرده است. 459 میلیارد ریال سود عملیاتی و 323 میلیارد ریال سود خالص دارد .
 49.  سفاسی به زیان  48  ریالی در 9 ماهه  رسیده است
 50.  برق دماوند هم در 9 ماهه  به  سود 798 ریالی رسیده که  شاید عملیاتی اندازه  9 ماهه  سال  قبل بود ولی در غیرعملیاتی کمی عقب تر ایستاد
 51. چخزر در 9 ماهه به سود  1767  ریالی رسیده است
 52.  کگاز در 3 ماهه 451 ریال سود محقق کرده است در 6 ماهه این عدد  939 ریال بوده  و 9ماهه  1603 ریال شده است. کگاز در 3 ماهه  ماهه  218 میلیارد ریال سود عملیاتی و 203 میلیارد ریال سود خالص داشته در 6 ماهه 508 میلیارد ریال سود عملیاتی و 422 میلیارد ریال سود خالص. در 9 ماهه  806 میلیارد ریال سود عملیاتی  و 721 میلیارد ریال سود خالص داشته است
 53.  مثبت  برای ورنا  تقسیم سود شرکت های تحت کنترل 100 درصدی به مبلغ 1180 میلیارد ریال که برای هر سهم رنا مبلغی برابر با 148 ریال اثر گذار خواهد بود.
 54. قنقش در 9 ماهه به سود  228 ریالی رسیده است
 55.  سنیر را با هم مرور کنیم سهمی که 9 ماهه به سود 2492 ریالی رسید. سهم در 3 ماهه به سود 418  ریالی رسیده است. 3 ماهه 41 میلیارد ریال سود عملیاتی و 41 میلیارد ریال سود خالص دارد .6 ماهه بهتر بود و 1501 ریال سود داشته و سود عملیاتی 151 و سود خالص 150 میلیارد ریال است. در 9 ماهه  سود عملیاتی 261  و سود خالص 249 میلیارد ریال است
 56.  کتوکا 9 ماهه  2839 و در6 ماهه 1641 ریال سود محقق کرده است.  در 3ماهه 257 ریال محقق کرده بود.  سهم 3 ماهه با فروش 904 میلیارد ریالی ،سود عملیاتی 56 و سود خالص 38 میلیارد ریالی  مواجه بوده.   6 ماهه  سود عملیاتی با  رشدی چشم گیر 336 میلیارد ریال شده است و سود خالص 246 میلیارد ریال. در 9 ماهه  سود عملیاتی 584 و سود خالص 425 میلیارد ریال بود
 57.  خفناور در 9 ماهه به سود 16 ریالی رسیده است
 58.  تکنار در 9 ماهه به ازای هر سهم  228  ریال سود محقق کرده است
 59.  فالوم در 3 ماهه به تحقق سود 168 ریالی به ازای هر سهم رسیده بود در 6 ماهه این عدد  288  ریال و 9 ماهه  399 ریال شده و خوب پیش رفته است
 60.  وسکاب در گزارش 12ماهه به تحقق سود 2254 ریالی رسیده است !! قیمت سهم  565!!
 61.  واحصا در 9 ماهه به سود 567 ریالی رسیده است
 62.  فنوال در 3 ماهه  142 ریال محق کرده است  6 ماهه این عدد  با  رشد 858 ریال و 9ماهه  1755 ریال شد. سهم 3 ماهه  137 میلیارد ریال سود عملیاتی و 96 میلیارد ریال سود خالص دارد. در 6 ماهه  سود عملیاتی 773 و سود  خالص 581 میلیارد ریال است. در 9ماهه  سود عملیاتی 1571  سود خالص 1190 میلیارد ریال است
 63. غگلپا در 9 ماهه به سود 1880  ریالی رسیده است و 317 میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است
 64.  خکاوه برای اولین بار در سال های گذشته در یک  مقطع  3 ماهه سود داشته  یعنی زیان  را کم کرده و سهمی که در 6 ماهه  925 ریال زیان داشته  در 9 ماهه به  904 ریال  زیان رسیده است. در مجموع 6 ماهه 722 میلیارد ریال زیان عملیاتی و با کمی کنترل هزینه مالی 2438 میلیارد ریال زیان داشته است. در9ماهه  706 میلیارد ریال زیان عملیاتی و 2382 میلیارد ریال زیان دارد
 65.  فسرب در ۹ ماهه 2393ریال رسیده و رشد خوبی داشته است در 6 ماهه  408 ریال محقق کرده بود
 66. قنیشا در گزارش 3ماهه264ریال محقق کرده است
 67. بساما در 9ماهه 3814ریال محقق کرده است، در 6ماهه  3372 ریال و در 3ماهه 1785ریالسهم 6676 میلیارد  ریال سود خالص دارد و 8270 میلیارد ریال سود  حاصل از سرمایه گذاری ها داشته است
 68. کسرام در 3 ماهه به زیان 8 ریالی رسیده است زیان شرکت از مدت مشابه  قبل کمتر است
 69. غدشت در  6ماهه 4988ریال محقق کرده است در 3ماهه 1422ریال ساخته بود که رشد خوبی داشته است
 70. غفارس در 9 ماهه 67ریال محقق کرده است
 71. مبین  با سرمایه جدید به سود  1202 ریالی رسیده که 21203 میلیارد ریال سود عملیاتی و 24321 میلیارد ریال سود خالص دارد  باتوجه به اعمال نرخ ۱۳۲۰ ریالی بابت گاز سوخت مصرفی نیروگاه برای نه ماهه سال ۱۳۹۸ در تیرماه سال ۱۳۹۹ ، صورت سود و زیان بابت مابه التفاوت نرخ ۲۶۰۰ و ۱۳۲۰ ریالی به مبلغ ۱.۴۶۳ میلیاردریال تجدید ارائه گردیده است و مبلغ گاز سوخت مصرفی در هزینه های سربار با نرخ۱۳۲۰ ریالی و بااحتساب مالیات برارزش افزوده و عوارض گازرسانی دوره و معوق لحاظ گردیده است
 72. پارسیان  در 9ماهه 447 ریال محقق کرده است سهم 1787  میلیارد  ریال سود خالص دارد و حدود  1150  میلیارد ریال سود  حاصل از سرمایه گذاری ها داشته است
 73. همراه  3 ماهه  570ریال در سود تلفیقی  داشته و 511 ریال سود شرکت اصلی بوده است در 6 ماهه  سود تلفیقی 1365 ریال و  سود اصلی 987 ریال و در 9ماهه2207ریال سود تلفیقی و سود اصلی 1609 محقق کرده است
 74. کهمدا در 6ماهه با سرمایه جدید 494ریال محقق کرده است سهم 1008 میلیاردریال سود عملیاتی و 605 میلیارد ریال سود متفرقه و 1421 میلیارد ریال سود خالص دارد
 75. فارس را باید 12ماهه و تلفیقی دید ولی در هر صورت 6ماهه با سود فروش سرمایه گذاری ها  144 ریال محقق کرده است
 76. بکاب در 3ماهه 302ریال محقق کرده است
 77. سپاها در3ماهه 226ریال محقق کرده است در مدت مشابه سال قبل 25ریال بوده است که رشد خوبی داشته استسهم 722 میلیارد ریال سود عملیاتی و 553 میلیارد ریال سود خالص دارد
 78. شنفت در گزارش 9ماهه  2411ریال محقق کرده است و در 6ماهه 1445ودر 3ماهه  402 ریال   محقق کرده بوددر 3 ماهه 1348 میلیارد ریال سود عملیاتی و 803 میلیارد ریال سود خالص دارددر 6 ماهه سود عملیاتی 4706 و سود خالص 3547 میلیارد ریال است و در 9ماهه8103میلیارد ریال سود عملیاتی و سود خالص 6028میلیارد ریال است
 79. سیمان ساوه شرایط خوبی را در بازار دارد و 9ماهه  3990 ریال سود محقق کرده است سهم  در ۳ماهه با سود ۱۱۱۵ ریالی مواجه شده بود در 6 ماهه این عدد 2445 ریال شد  در 3 ماهه سهم ۷۷۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۷۲۵ میلیارد ریال سود خالص داشته است در 6 ماهه  سود عملیاتی با پرش 1735 و سود خالص 1589 میلیارد ریال شددر 9ماهه  سود عملیاتی 2791 و سود خالص 2593 میلیارد ریال است
 80. کلر در 9ماهه3255ریال محقق کرده است  3 ماهه  1227 ریال  و 6 ماهه  2780 ریال سود داشته ،  سود عملیاتی به 1229میلیارد ریال و سود خالص به 1066میلیارد ریال رسیده است.
 81. شرانل 9ماهه خوش درخشید و4047 ریال سود محقق کرده است و عالی بوده  در6 ماهه 1326 ریال محقق کرده سهمی که 3 ماهه  318  ریال سود محقق کرده بود . در 6 ماهه  سود عملیاتی با رشدی چشم گیر 3512 و سود خالص 2651 میلیارد ریال بود در 9ماهه سود عملیاتی 9674  و سود خالص 8094 میلیارد ریال است
 82. غگل در 3 ماهه  38 ریال سود داشته 344 میلیارد ریال سود عملیاتی و 233 میلیارد ریال سود خالص دارد
 83. شبهرن در9ماهه 4507ریال محقق کرده است در 6ماهه 3003ریال و در 3ماهه 598ریال محقق کرده بود در مجموع سود خالص به 11716میلیارد ریال رسیده است که 8898میلیارد ریال عملیاتی و4559میلیارد ریال غیر عملیاتی می باشد .پیشرفت خوبی در گزارش 9 ماهه داشته
 84. غنوش در 9 ماهه  2526 ریال محقق کرده است  .
 85.  چفیبر در 9 ماهه به سود  74 ریالی رسیده است
 86. شخارک در 9 ماهه  3800 و 6 ماهه 2447 ریال و 3 ماهه  584 ریال محقق کرده  بود  .  3 ماهه  2803 میلیارد ریال سود عملیاتی و 3503 میلیارد ریال سود خالص داشته.  6 ماهه  سود عملیاتی 14000 میلیارد ریال و سود خالص 14683 میلیارد ریال. 9ماهه  سود عملباتی 21616  و سود خالص 22802 میلیارد ریال است
 87.  پارس در گزارش 9ماهه  10292 ریال محقق کرد . 6 ماهه به سود 7133 ریالی رسیده  بود. در سود فعلی پارس سود اریا ساسول در ان لحاظ نمی شود  که اگر با احتساب ان بگیریم  بیش از 15000 ریال در 9 ماهه  سود محقق کرده است.  پارس 3 ماهه با کمک شناسایی هزار میلیارد تومانی سود عرضه آریاساسول 3077  ریال محقق کرده بود و به نظر گزارش خوبی بوده است   . در 3 ماهه  8034 میلیارد ریال سود عملیاتی و 18459 میلیارد ریال سود خالص دارد  .در 6 ماهه  سود عملیاتی 30533 و سود خالص 42798 میلیارد ریال است .در 9 ماهه  سود عملیاتی با  رشدی چشم گیر 49247 و سود خالص 61753 میلیارد ریال است  .
 88.  ونیرو  در 9ماهه  296 ریال سود محقق کرده است
 89. وبشهر در 9 ماهه به سود  371 ریالی رسیده است  باید  به گزارش 12ماهه  فکر کرد
 90.  غگلستا در 9 ماهه به سود 348  ریالی رسیده است
 91.  فروس در 9 ماهه به سود  379 ریالی با سرمایه جدید رسیده است. در 6 ماهه  سود عملیاتی 888 و سود خالص 871 میلیارد ریال است. در 9ماهه  سود عملیاتی 1610 و سود خالص 1515 میلیارد ریال است
 92.  فافزا در 9 ماهه 652 ریال سود محقق کرده است که 77  میلیارد ریال سود عملیاتی و 58 میلیارد ریال سود خالص دارد
 93.  لپارس 3 ماهه  316 ریال  محقق کرده بود   حدود 94 میلیارد ریال سود خالص و عملیاتی داشت. در 6ماهه سود عملیاتی 137 و سود خالص 117 و سود هر سهم  393 ریال است. در 9 ماهه این عدد 701 ریال بوده و 209 میلیارد ریال سود عملیاتی داشته است
 94.  وپاسار در 9 ماهه به تحقق سود 695  ریالی رسیده است. سهم بانک از درآمدهای مشاع در گزارش 9 ماهه وپاسار نسبت به دوره مشابه بیش از 4 برابر شده است با تحقق درامد های ارزی و اتفاقات غیرعملیاتی به سود خالص 45549 میلیارد ریالی رسیده است. وپاسار بانک پاسارگاد در نه ماهه نخست سال مالی جاری، حدود ۴ هزار و ۵۵۵ میلیارد تومان(معادل ۶۹ تومان به ازای هرسهم) سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۳۳ درصد رشد نشان می دهد.  این بانک در فصل تابستان حدود ۴ هزار و ۵۸۲ میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات شناسایی کرده که نسبت به فصل گذشته ۵ درصد افت داشته است.  همچنین در این فصل ۸۲ میلیارد تومان سود حاصل از سرمایه گذاری شناسایی کرده که نسبت به سود ۲۵۴ میلیاردی فصل گذشته افت معناداری را تجربه کرده است.  بانک در فصل پاییز حدود ۶۱ میلیارد تومان زیان تسعیر ارز شناسایی کرده است. این موضوع به همراه افت دیگر اقلام درآمد های غیر مشاع موجب افت  درآمدهای شناسایی شده بانک از این محل شده است. به طوری که مجموع درآمد غیر مشاع شناسایی شده بانک از حدود ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در فصل گذشته به ۶۵۵ میلیارد تومان در این فصل رسیده است.  بانک در این فصل در کنترل هزینه ها موفق عمل کرده که عمده ی آن به دلیل شناسایی حدود ۳۳۸ میلیارد تومان بازگشت هزینه مطالبات مشکوک الوصول می باشد. مجموع هزینه های بانک از حدود ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در فصل گذشته به حدود ۳۶۹ میلیارد تومان رسیده است.  نهایتا بانک در این فصل حدود ۸۹۳ میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده که به نسبت سود ۲ هزار و ۹۳۵ میلیارد تومانی فصل گذشته افت معناداری داشته است. قیمت سهم ۱،۱۵۲ تومان است و در سه ماه گذشته ۱۳ درصد رشد داشته است.
 95.  بیمه باران در 9 ماهه به سود 433 ریالی رسیده است
 96.  ثفارس 3 ماهه  43 ریال سود محقق کرده است
 97.  پتایر در 6 ماه  به ازای هر سهم  3526 ریال سود محقق کرده بود 9 ماهه این عدد  به  6242 ریال  رسیده است. سود عملیاتی رشد خوبی داشته و 2275 میلیارد ریال و سود خالص 1788 میلیارد ریال بوده است
 98.  ثباغ در 3 ماهه 1 ریال زیان داشته است .
 99.  فسازان رشد سود خوبی داشته 9 ماهه  2004 ریال ، 6 ماهه 1208 ریال سود داشته و این در حالی است  که در 3ماهه 400  ریال محقق کرد. سهم 3 ماهه  281 میلیارد ریال سود عملیاتی  239 میلیارد ریال سود خالص داشته 6 ماهه  سود عملیاتی 841 و سود خالص 725 میلیارد ریال بوده است. در 9 ماهه 1397 میلیارد ریال و 1202 میلیارد ریال سود خالص داشته است
 100.  وآذر 300 ریال سود محقق کرده است در 3 ماهه
 101.  جم در 9 ماهه 3475 ریال سود محقق کرده است و سود عملیاتی 45697 و سود خالص 47957 میلیارد ریالی را دارد  به نظر با توجه به  سود جم پیلن عدد خوبی است.  6 ماهه  1695 ریال سود محقق کرد  که 21515 میلیارد ریال سود عملیاتی و 23390 میلیارد ریال سود خالص دارد.  3 ماهه 7758 میلیارد ریال سود عملیاتی و 8337  میلیارد ریال سود خالص دارد و به ازای هر سهم 604 ریال محقق کرده بود . هنوز سود  سرمایه گذاری ها در سهم لحاظ نشده است
 102.  ومعادن  را  باید 12ماهه دید ولی در هر صورت 9 ماهه  297 ریال سود محقق کرده است
 103. پارسان  1250 ریال  به ازای هر سهم تقسیم شد.
 104.  زبینا  694 ریال در 9 ماهه محقق کرده است که 194 میلیارد ریال سود عملیاتی و 277  میلیارد ریال سود خالص دارد
 105.  نوری 6102 ریال در 9 ماهه سود محقق کرده است. نوری در 3 ماهه  2543 ریال سود محقق کرده است . سود عملیاتی 4862 میلیارد ریال و سود خالص با کمک اقلام متفرقه 3683 میلیارد ریال در جمع به  7630 میلیارد ریال رسیده است. در 6 ماهه 41436 میلیارد ریال سود عملیاتی داشته و رشد خاصی کرده است . 1500 میلیارد تومان  تسعیر ارز دارد  . سود خالص 44460 میلیارد ریال شده است. در 9 ماهه  سود عملیاتی 51352  و سود خالص 54920 میلیارد ریال شده است
 106.  سفانو  در 3 ماهه  682 ریال سود محقق کرده است .6 ماهه نیز این عدد 1601 ریال و 9ماهه  2203 ریال است.  سهم  287 میلیارد ریال سود عملیاتی داشته است و 341 میلیارد ریال سود خالص. در 6 ماهه نیز سود عملیاتی به 700 و سود خالص 800 میلیارد ریال رسیده است. در 9 ماهه  سود عملیاتی 970 و سود خالص 1101 میلیارد ریال شده
 107. بسویچ در 6 ماهه تلفیقی به سود 1096 ریالی رسیده است  .در 9 ماهه این عدد  به  1726 ریال  رسیده

نظرات کاربران

پاسخ جالب مجری برنامه ثریا به رئیس کل بانک مرکزی
ظریف در کنار عضو مهم کابینه جو بایدن + عکس
زمان پرداخت عیدی بازنشستگان اعلام شد
نکته بسیار مهم در پیش بینی قیمت طلا
کدام کالاهای ایرانی به عراق می‌روند؟
رئیس دفتر رهبری: حضرت آقا لب تَر کنند، میلیون ها جان خود را میدهند
نکته فردا | حقیقی ها باز هم از بورس خارج شدند
پاسخ ایران به ادعای مکرون در مورد برجام
تعیین تکلیف دلار 4200 تومانی در پاسکاری دولت و مجلس
بورسی ها ملزم به اعلام پیش بینی سود شدند
مدیرعامل « وسپهر » منصوب شد
دستورالعمل تاسیس شرکت سهامی عام پروژه تصویب شد
عرضه امروز سنگ آهن معامله شد + جزییات
هشدار تُند ایران به اسرائیل: اگر کوچکترین خطا کنید، با خاک یکسان میشوید
پانزدهمین نشست آستانه، ۲۸ و ۲۹ بهمن
تهران نشست سه جانبه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان
مهمترین نکته که باید درباره « وپست » بدانید
عرضه اولیه پرسپولیس به فرابورس میرود
برنامه مهم « وغدیر » برای توسعه بازارگردان ها
طرح دست به نقد « وگردش »
هیات مدیره « بنو » مشخص شد
فروش « ما » رونق گرفت
روحانی امروز در جلسه کرونا چه گفت
یادداشت مهم | چند نکته مهم درباره « فولاد »
حقیقی‌ها سهم های بزرگ خریدند
دستور فوری جو بایدن درباره برجام چه بود؟
دولت صادرات فولاد را تسهیل کند؟
« اوان » قرارداد 100 میلیارد تومانی بست
آزادسازی قیمت خودرو دوباره تعلیق شد؟
قرعه کشی خودروسازان بورسی حذف میشود؟

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر