ثبت هفتمین روز خروج سرمایه از بورس

15:33 - 1403/03/22
روز سه‌شنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای هفتمین روز متوالی منفی شد و 375 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد.

در معاملات روز سه‌شنبه 22 خرداد ماه 1403، شاخص کل بورس تهران 2 هزار و 930 واحد نسبت به روز کاری گذشته بالاتر ایستاد و به سطح 2 میلیون و 81 هزار و 21 واحد رسید. 

شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با ریزش 54 واحدی در رقم 674 هزار و 961 واحدی ایستاد. 

شاخص کل فرابورس با رشد 19 واحدی به رقم 22 هزار و 283 واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با افت 40 واحد به سطح 117 هزار و 899 واحد رسید. 

خروج پول حقیقی از بورس تهران

روز سه‌شنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای هفتمین روز متوالی منفی شد و 375 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد.

امروز نماد وتجارت بیشترین خروج پول حقیقی را داشت که ارزش آن 51  میلیارد تومان بود. پس از وتجارت، نمادهای فولاد، وبملت، فملی و خودرو بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.

در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای وبصادر، شپنا، شبندر، هجرت و پارسیان تعلق داشت.

ثبت هفتمین روز خروج سرمایه از بورس11

نمادهای اثرگذار بر شاخص کل بورس و فرابورس

امروز نمادهای شپنا، شستا و شبندر نمادهای سبز پوش بورس بودند که بیشترین اثر را در رشد شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای فولاد، بوعلی و وامید از نمادهای قرمز بودند که اثر منفی بر شاخص داشتند.

در فرابورس نیز نمادهای انتخاب، هرمز و وهور بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص داشتند و نمادهای شگویا، شاوان و خدیزل نمادهایی هستند که اثر افزایشی بر شاخص کل فرابورس داشتند.

در بین نمادهای پرتراکنش بورس امروز نماد وبملت بیشترین تراکنش را داشت و وتجارت و ذوب در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز شفام، خاور و کرمان بیشترین تراکنش را داشتند. 

ارزش معاملات سهام 

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به 38 هزار و 52 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 31 هزار و 192 میلیارد تومان بود که 81 درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز تشکیل می‌دهد.

ارزش معاملات خرد نیز با افزایش 4 درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم 3 هزار و 52 میلیارد تومان رسید. 

ثبت هفتمین روز خروج سرمایه از بورس9

پرمعامله‌ترین سهم‌ها

در معاملات امروز نماد وبملت بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن 169 میلیارد تومان بود. 

پس از وبملت، وتجارت بیشترین ارزش معاملات را داشت و فولاد رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد وخارزم و خودرو در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.

در جدول حجم معاملات نیز سهام وتجارت با تعداد 954 میلیون و 722 هزار و 213 سهم در صدر قرار گرفته است. وبملت در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به ذوب تعلق داشت. دو نماد وخارزم و شستا نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.

صف‌های خرید و فروش بورس  

در معاملات سه‌شنبه، 67 نماد صف خرید داشتند و 236 نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت 62 درصدی نسبت به روز کاری قبل به 211 میلیارد تومان کاهش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با افزایش 21 درصدی به 461 میلیارد تومان رسید.

نقشه بازار سهام بر مبنای ارزش معاملات

ثبت هفتمین روز خروج سرمایه از بورس5