بازدهی بورس هفته / رشد شاخص کل و ریزش شاخص هم وزن

13:25 - 1403/01/22
در این هفته شاخص کل بورس تهران در سه روز متوالی رشد کرد اما روند خروج پول حقیقی از بازار سهام ادامه داشت.

در هفته اخیر، شاخص کل بورس تهران در روز شنبه ریزش 19 هزار و 911 واحدی داشت و روز یکشنبه شاخص 3 هزار و 966 واحد رشد کرد. روز دوشنبه شاخص 19 هزار و 926 بالا آمد و در روز سه‌شنبه نیز شاخص کل 7 هزار و 46 واحد رشد کرد. 

بازدهی هفته

شاخص کل در آخرین روز کاری هفته به رقم 2 میلیون و 261 هزار و 899 واحد رسید و نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته قبل 10 هزار و 993 واحد بالاتر ایستاد و بازدهی هفته شاخص بورس مثبت 0.48 درصد شد. 

اما شاخص هم وزن در پایان هفته نسبت به هفته پیشین 8 هزار و 378 واحد پایینتر ایستاد و بازدهی منفی 1.1 درصدی را ثبت کرد.

بازدهی بورس هفته / رشد شاخص کل و ریزش شاخص هم وزن1

افت ارزش معاملات خرد سهام

در این هفته، میانگین ارزش معاملات بازار سهام 21 هزار و 289 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 22 هزار و 613 میلیارد تومان هفته پیشین رشد 6 درصدی داشته است. میانگین ارزش معاملات خرد بورس نیز 4 هزار و 981 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 4 هزار و 411 میلیاردی هفته پیشین، کاهش 11 درصدی داشته است. 

افزایش میانگین هفتگی ارزش صف‌های فروش

میانگین ارزش صف‌های فروش در هفته اخیر 221 میلیارد تومان بود که از میانگین هفته‌ پیشین 102 میلیارد تومان بیشتر بود و رشد 86 درصدی داشته است. بالاترین رقم هفته 411 میلیارد تومان بود که در روز ‌‌شنبه ثبت شد و کمترین رقم 96 میلیارد تومان بود که در روز سه‌‌شنبه ثبت شد. 

رشد میانگین هفتگی ارزش صف‌های خرید

میانگین ارزش صف‌های خرید در هفته اخیر 166 میلیارد تومان بود که از میانگین هفته گذشته 57 میلیارد تومان بیشتر بود. در این هفته، میانگین ارزش صف‌های خرید 52 درصد افزایش یافته است. بالاترین رقم هفته 257 میلیارد تومان بود و در روز ‌دوشنبه ثبت شد. پایین‌ترین رقم به روز ‌شنبه برمی‌گردد که 47 میلیارد تومان بود.

افزایش خروج سرمایه حقیقی

در اولین روز معاملاتی هفته، هزار و 100 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. در روز یکشنبه نیز 215 میلیارد تومان پول حقیقی خارج شد. روز دوشنبه خروج سرمایه متوقف شد و 4 میلیارد تومان وارد شد.

 در آخرین روز معاملاتی هفته نیز پول حقیقی خارج شد که ارزش آن 378 میلیارد تومان بود.

در مجموع کل هفته هزار و 689 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی 422 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته قبل 45 درصد بیشتر است.