آشتی سهامداران با بورس تهران

14:40 - 1402/12/13
روز یکشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای دومین روز مثبت شد و 559 میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سهام وارد شد.

در معاملات روز یکشنبه سیزدهم اسفند ماه 1402، شاخص کل بورس تهران 60 هزار و 470 واحد نسبت به روز کاری گذشته بالاتر ایستاد و به سطح 2 میلیون و 147 هزار و 10 واحد رسید. 

شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با افزایش 15 هزار و 559 واحدی در رقم 740 هزار و 213 واحدی ایستاد. 

شاخص کل فرابورس با رشد 438 واحدی به رقم 25 هزار و 217 واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با افزایش 2 هزار و 889 واحد به سطح 137 هزار و 485 واحد رسید. 

ورود پول حقیقی به بورس 

روز یکشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای دومین روز مثبت شد و 559 میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سهام وارد شد.

امروز نماد توسن بیشترین ورود پول حقیقی را داشت که ارزش آن 60 میلیارد تومان بود. پس از توسن، نمادهای شپنا، فولاد، ورنا و شبندر بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند.

در سوی دیگر، بیشترین خروج پول حقیقی به نمادهای تمحرکه، وساپا، ذوب، خگستر و شستا تعلق داشت.

آشتی سهامداران با بورس تهران16

نمادهای اثرگذار بر شاخص‌های بازار سهام

امروز فملی، فولاد، شپنا و شبندر نمادهای سبز پوش بورس بودند که بیشترین اثر را در رشد شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای سدشت، افق و ثشرق از نمادهای قرمز بودند که اثر منفی بر شاخص داشتند.

در فرابورس نیز نمادهای آریا، خاور و زاگرس بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص داشتند و نمادهای توسن، کگهر و فالوم بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص کل فرابورس داشتند.

در بین نمادهای پرتراکنش بورس امروز نماد شستا بیشترین تراکنش را داشت و فولاد و وبملت در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز آردینه، بیوتیک و فنر بیشترین تراکنش را داشتند. 

ارزش معاملات سهام

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به 64 هزار و 206 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 50 هزار و 223 میلیارد تومان بود که 78 درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز تشکیل می‌دهد.

ارزش معاملات خرد نیز با افزایش 17 درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم 7 هزار و 54 میلیارد تومان رسید. 

آشتی سهامداران با بورس تهران2

بیشترین ارزش معاملات

در معاملات امروز نماد فولاد بیشترین ارزش معاملات  بازار سهام  را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن 242 میلیارد تومان بود. 

پس از فولاد، خگستر بیشترین ارزش معاملات را داشت و شبندر رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد شپنا و ورنا در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.

بیشترین حجم معاملات

در جدول حجم معاملات نیز سهام شستا با تعداد 808 میلیون و 353 هزار و 952 سهم در صدر قرار گرفته است. فولاد در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به وبملت تعلق داشت. دو نماد خگستر و خساپا نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.

صف‌های خرید و فروش بورس  

در معاملات یکشنبه، 80 نماد صف خرید داشتند و 45 نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت 21 درصدی نسبت به روز کاری قبل به 316 میلیارد تومان کاهش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با افزایش 91 درصدی به 244 میلیارد تومان رسید.

نقشه بازار سهام بر مبنای ارزش معاملات

آشتی سهامداران با بورس تهران2