رشد 708 درصدی خروج سرمایه از بورس

16:07 - 1402/11/23
روز دوشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و 299 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد که نسبت به روز شنبه افزایش 708 درصدی داشته است.

در معاملات روز دوشنبه بیست و سوم بهمن ماه 1402، شاخص کل بورس تهران 8 هزار و 203 واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و به سطح 2 میلیون و 91 هزار و 900 واحد رسید. 

شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با کاهش 5 هزار و 18 واحدی در رقم 734 هزار و 796 واحدی ایستاد. 

شاخص کل فرابورس با افت 214 واحدی به رقم 25 هزار و 225 واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با ریزش 924 واحد به سطح 136 هزار و 607 واحد رسید. 

خروج پول حقیقی از بورس

روز دوشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و 299 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد که نسبت به روز شنبه افزایش 708 درصدی داشته است. 

امروز نماد خگستر بیشترین خروج پول حقیقی را داشت که ارزش آن 22 میلیارد تومان بود. پس از خگستر، نمادهای ناما، خساپا، فکمند و فصبا بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.

در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای فاسمین، فن افزار، کرومیت، بیوتیک و ثباغ تعلق داشت.

رشد 708 درصدی خروج سرمایه از بورس17

نمادهای اثرگذار بر شاخص‌های بازار سهام

امروز شبندر، وبملت و شپنا نمادهای قرمز پوش بورس بودند که بیشترین اثر را در افت شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای کگل، فسبزوار و کویر از نمادهای سبز بودند که اثر مثبت بر شاخص داشتند.

در فرابورس نیز نمادهای بپاس، شگویا و وسپهر بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص داشتند و نمادهای غصینو، ثباغ و آ س پ بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص کل فرابورس داشتند.

در بین نمادهای پرتراکنش بورس امروز نماد سصفها بیشترین تراکنش را داشت و داتام و فاسمین در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز فنر، کرومیت و فصبا بیشترین تراکنش را داشتند.  

ارزش معاملات سهام

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به 296 هزار و 902 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 290 هزار و 254 میلیارد تومان بود که 98 درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود.

ارزش معاملات خرد نیز با افزایش 18 درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم 4 هزار و 135 میلیارد تومان رسید. 

رشد 708 درصدی خروج سرمایه از بورس9

نمادهای پرمعامله بورس تهران

در معاملات امروز نماد فنر بیشترین ارزش معاملات  بازار سهام  را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن 364 میلیارد تومان بود. 

پس از فنر، سصفها بیشترین ارزش معاملات را داشت و کرومیت رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد فاسمین و کترام در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.

در جدول حجم معاملات نیز سهام فنر با تعداد 301 میلیون و 223 هزار و 22 سهم در صدر قرار گرفته است. شستا در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به وبملت تعلق داشت. دو نماد کرمان و حفارس نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.

صف‌های خرید و فروش بورس  

در معاملات دوشنبه، 48 نماد صف خرید داشتند و 56 نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت 34 درصدی نسبت به روز کاری قبل به 303 میلیارد تومان کاهش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با افزایش 14 درصدی به 219 میلیارد تومان رسید.

نقشه بازار سهام بر مبنای ارزش معاملات

رشد 708 درصدی خروج سرمایه از بورس5