وضعیت قرمز در بورس تهران

15:31 - 1402/11/16
با سقوط شاخص بورس تهران به زیر خط 2 میلیون و 100 هزار واحد، بازار سرمایه وارد وضعیت قرمز شد.

در معاملات روز دوشنبه شانزدهم بهمن ماه 1402، شاخص کل بورس تهران هزار و 791 واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و به سطح 2 میلیون و 98 هزار و 382 واحد رسید. 

شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با افزایش هزار و 454 واحدی در رقم 738 هزار و 91 واحدی ایستاد. 

شاخص کل فرابورس با افت 27 واحدی به رقم 25 هزار و 477 واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با افزایش 442 واحد به سطح 136 هزار و 742 واحد رسید. 

خروج پول حقیقی از بورس

روز دوشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و 2 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد.

امروز نماد کرومیت بیشترین خروج پول حقیقی را داشت که ارزش آن 19 میلیارد تومان بود. پس از کرومیت، نمادهای خساپا، فارس، دی و بپاس بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.

در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای اخابر، فنر، تاپیکو، شکف و سدشت تعلق داشت.

وضعیت قرمز در بورس تهران13

نمادهای اثرگذار بر شاخص‌های بازار سهام

امروز فملی، فولاد و فارس نمادهای قرمز پوش بورس بودند که بیشترین اثر را در افت شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای اخابر، رمپنا و تاپیکو از نمادهای سبز بودند که اثر مثبت بر شاخص داشتند.

در فرابورس نیز نمادهای آریا، بپاس و هرمز بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص داشتند و نمادهای شاوان، سمگا و ثباغ بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص کل فرابورس داشتند.

در بین نمادهای پرتراکنش بورس امروز نماد داتام بیشترین تراکنش را داشت و فولاد و اخابر در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز فصبا، نخریس و فنر بیشترین تراکنش را داشتند.  

ارزش معاملات سهام

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به 295 هزار و 498 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 286 هزار و 26 میلیارد تومان بود که 97 درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود.

ارزش معاملات خرد نیز با کاهش 5 صدم درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم 4 هزار و 238 میلیارد تومان رسید. 

وضعیت قرمز در بورس تهران9

نمادهای پرمعامله بورس تهران

در معاملات امروز نماد ثتران بیشترین ارزش معاملات  بازار سهام  را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن 96 میلیارد تومان بود. 

پس از ثتران، اخابر بیشترین ارزش معاملات را داشت و فولاد رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد ثاخت و ثشاهد در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.

در جدول حجم معاملات نیز سهام شستا با تعداد 197 میلیون و 163 هزار و 493 سهم در صدر قرار گرفته است. وخارزم در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به کرمان تعلق داشت. دو نماد سمگا و خساپا نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.

صف‌های خرید و فروش بورس  

در معاملات دوشنبه، 59 نماد صف خرید داشتند و 41 نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد 18 درصدی نسبت به روز کاری قبل به 412 میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با افزایش 30 درصدی به 515 میلیارد تومان رسید.

نقشه بازار سهام بر مبنای ارزش معاملات

وضعیت قرمز در بورس تهران11