مسکن از سایر بازارها طلب دارد؟

15:35 - 1402/11/10
آنطور که اولین برآوردها از متوسط قیمت مسکن در دی ماه با توجه به شاخص دلاری مسکن نشان می دهد: میانگین قیمت مسکن در شهر تهران نسبت به انتهای پاییز اندکی رشد داشته، با این حال شواهد حاکی از آن است که دامنه نوسان قیمت در این بازار تا پایان سال چندان گسترده نیست.

احسان برین، پژوهشگر اقتصادی دلیل ریزنوسان بازار مسکن در ابتدای فصل زمستان را توضیح داده و با مقایسه این بازار با سایر بازارهای دارایی، به این سوال پاسخ داده است که آیا مسکن عقب ماندگی خود نسبت به سایر بازارهای دارایی را در چندماه آتی جبران می کند؟