ابهامات حقوقی معاملات ملکی

13:39 - 1402/10/08
آخرین قسمت از میزگرد نقد و نظر دنیای اقتصاد به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت است. قانونی که از نظر حقوقدانان از شفافیت مناسب برخوردار نیست و بسیاری از مراجعین را سردرگم خواهد کرد.

از نظر متخصصان چالش‌های موجود در زمینه اسناد عادی با قانون جدید رفع نخواهد شد و حتی احتمالا به چالش‌های قبلی نیز اضافه می‌شود. حقوقدانان می‌گویند قانون جدید ابهامات متعددی دارد که حتی کسانی که زبان حقوقی را بلدند هم از درک و تحلیل آن عاجز مانده‌اند.

عباس کریمی، استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و رئیس انجمن آیین دادرسی مدنی ایران، حمید قنبری، حقوقدان و نصیر مشایخ مدرس حقوق و سردفتر اسناد رسمی، در نشست نقد و نظر «دنیای‌اقتصاد» حضور داشتند.