حمایت بی سابقه بخش خصوصی از سهامداران خود در سررسید بزرگترین انتشار اوراق بیمه سهام

18:43 - 1402/09/05
در آبان سال 1400، گروه گلرنگ به عنوان سهامدار عمده شرکت پاکشو، با رویکردی متمایز و نوین، اقدام به عرضه گسترده و بدون محدودیت اوراق تبعی با رویکرد بیمه برای سهام پاکشو نمود که با استقبال فراوان سهامداران این شرکت همراه بود. این عرضه با پوشش حدود نیمی از سهام شناور نماد پاکشو بزرگترین عرضه اوراق تبعی با رویکرد بیمه تا به امروز بوده است.

رپرتاژ آگهی: با توجه فرا رسیدن سررسید این اوراق در آبان 1402، گروه گلرنگ با بازخرید فیزیکی سهام تعهد مربوط به این اوراق را ایفا نمود. که رقم ایفای این تعهد بالغ بر 15 هزار میلیارد ریال بوده است. این عملیات نه ‌تنها نمونه‌ای از شفافیت و پایبندی به تعهدات، بلکه یک گام مهم به سوی تقویت ارتباط موثر و مستمر با سهامداران به شمار می رود و همچنین تاییدی بر حسن اعتبار ابزارهای تعهدی قابل معامله در بازار سرمایه است.

گرچه ارزیابی گروه گلرنگ از ارزشمندی سهام پاکشو مثبت بوده است، اما به دلیل شرایط بازار سرمایه و رکود در حوزه سرمایه‌گذاری، قیمت سهام در سررسید، کمتر از قیمت اعمال اوراق تبعی بوده است. این خرید سهام از سوی متعهد، نشان از اعتماد به آینده روشن و پررنگ شرکت پاکشو است. موید این امر خرید بلوک 3 درصدی سهامدار خارجی توسط گلرنگ در ماه جاری است.

 می توان گفت انتشار اوراق بیمه با سررسید میان¬مدت در شرایط متغیر بازار سرمایه، رویکردی هوشمندانه برای صیانت از سهامداران خرد است که زمینه لازم را برای حفظ و تعمیق تعامل بلندمدت سهامداران با شرکتها را فراهم می آورد.

لازم به توضیح است گروه گلرنگ تمامی سهامداران شرکتهای مجموعه را به عنوان شریک استراتژیک بلندمدت خود می داند و تلاش دارد با رویکردی منطقی نسبت به پتانسیلهای شرکت-ها و همچنین شرایط بازارهای مالی موجبات بازدهی مستمر سهامداران را در میان مدت و بلندمت فراهم گردد که لازمه این امر مدیریت بهینه کسب و کارها و فعالیت مستمر در بازار سرمایه است.