ریزش بورس با فروش حقوقی‌ها

14:44 - 1402/08/29
در روزی که شاخص‌های بازار سهام ریزش کردند، خالص تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی بازار منفی بود.

 در معاملات روز دوشنبه بیست و نهم آبان ماه 1402، شاخص کل بورس تهران 8 هزار و 325 واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و به سطح 2 میلیون و 17 هزار و 915 واحد رسید. 

شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با ریزش 3 هزار و 260 واحد در رقم 700 هزار و 533 واحدی ایستاد. 

شاخص کل فرابورس با افت 132 واحدی به رقم 24 هزار و 951 واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با کاهش 995 واحد به سطح 125 هزار و 948 واحد رسید. 

ورود سرمایه به بازار 

روز دوشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار مثبت شد و 192میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سهام وارد شد.  

امروز نماد واتی بیشترین ورود پول حقیقی را داشت که ارزش آن 28 میلیارد تومان بود. پس از واتی، نمادهای فزر، خبنیان، کی بی سی و وساخت بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند.

در سوی دیگر، بیشترین خروج پول حقیقی به نمادهای خساپا، وارس، شستا و شپنا تعلق داشت.

ریزش بورس با فروش حقوقی‌ها6

نمادهای پیشران بازار سهام

امروز فارس، فولاد و حکشتی نمادهای قرمزپوش بورس بودند که بیشترین اثر را در افت شاخص کل بورس داشتند. در مقابل ومهان، واتی و وتوکا از نمادهای سبز بودند که اثر مثبت بر شاخص داشتند.

در فرابورس نیز نمادهای وسپهر، آریا و خاور بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص داشتند و نمادهای فصبا، اتکای و هرمز بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص کل فرابورس داشتند.

در بین نمادهای پرتراکنش بورس امروز نماد خساپا بیشترین تراکنش را داشت و شستا و وساخت در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز فصبا، کرومیت و فزر بیشترین تراکنش را داشتند.  

ارزش معاملات سهام

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به 237 هزار و 767 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 229 هزار و 453 میلیارد تومان بود که 97 درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود.

ارزش معاملات خرد نیز با افزایش 2 درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم 4 هزار و 375 میلیارد تومان رسید. 

ریزش بورس با فروش حقوقی‌ها6

نمادهای پرمعامله بورس تهران

در معاملات امروز نماد خساپا بیشترین ارزش معاملات  بازار سهام  را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن 59 میلیارد تومان بود. 

پس از خساپا، واتی بیشترین ارزش معاملات را داشت و حفارس رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد وساخت و شستا در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.

در جدول حجم معاملات نیز سهام شستا با تعداد 366 میلیون و 52 هزار و 201 سهم در صدر قرار گرفته است. خساپا در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به وساخت تعلق داشت. دو نماد حفارس و خودرو نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.

صف‌های خرید و فروش بورس  

در معاملات دوشنبه، 46 نماد صف خرید داشتند و 60 نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت 2 درصدی نسبت به روز کاری قبل به 266 میلیارد تومان کاهش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با ریزش 7 درصدی به 293 میلیارد تومان رسید.

نقشه بازار سهام بر مبنای ارزش معاملات

ریزش بورس با فروش حقوقی‌ها7