چگونه باغ‌های پایتخت حفظ می‌شوند؟

13:09 - 1402/08/14
«از برج باغ تا خانه باغ؛ اثر قوانین و مقررات شهر بر دگرگونی باغ‌های شهر تهران» عنوان نشستی بود که روز شنبه 13 آبان در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد.

کارشناسان در این نشست ضمن بررسی روند تاریخی قوانین حوزه شهرسازی در حوزه باغ‌ها به این پرسش‌ها پاسخ دادند که در دوره‌ای که قاعده «برج باغ» در جریان بود، چه تعداد باغ از بین رفتند و بعد از آن در دوره «خانه باغ» چه تعداد باغ حفظ شدند.

مرتضی عاقل منش، مشاور سازمان بوستان‌های شهر تهران در این نشست توضیح داد که همه باغ‌های شهر تهران شناسنامه دارند و آن‌هایی که شناسنامه ندارد در واقع اراضی مشجری هستند که ورود به آن‌ها کار آسانی نیست.

صادق کاشانی، حقوقدان شهری درباره تفاوت‌های حقوق عمومی و حقوق مکتسبه توضیح داد و تاکید کرد که چرا در مواقعی برای برخی از پرونده‌های شهرسازی حقوق مکتسبه ایجاد می‌شود، رضا خیرالدین، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت، درباره راه‌های حفظ فضای سبز توضیح داد و یکی از راه‌کارها را حرکت به سمت درآمد پایدار می‌داند.

او درباره قوانین کشور سوییس که به حفظ باغات و فضای سبز این کشور منجر شده است هم توضیح داد. در ادامه این نشست محمد آزاد، داده‌هایی پژوهشی را شرح داد که توضیح می‌داد که آیا تغییر قانون در ادوار مختلف منجر به حفظ درختان شده است یا نه.