سانسور آمار مسکن به نفع کیست؟

11:36 - 1402/05/24
طی هفت ماه گذشته بانک مرکزی از انتشار آمار و گزارش تحولات بازار مسکن خودداری کرده است این در حالی است که گزارش های میدانی از یک سو و محاسبه شاخص دلاری مسکن نشان می دهد روند قیمتی بازار طی همین بازه زمانی صعودی بوده است.

اکنون بعد از چندین ماه سیاستگذار پولی کشور از روند نزولی قیمت مسکن طی دو ماه اخیر خبر داده بدون آنکه به انتشار گزارش جدیدی اقدام کند. از این رو این سوال مطرح است که در چنین وضعیتی آیا عدم انتشار آمار به روز از وضعیت بازار مسکن منتفع خاصی دارد؟ آیا سکوت درباره قیمت های بازار مسکن می تواند به نفع این بازار باشد؟

احسان برین، پژوهشگر اقتصادی به این سوالات پاسخ داده و می گوید: در شرایط حبس آمار رسمی، هیچ اظهارنظری سندیت لازم را ندارد.