اجاره‌بهای واحدهای زیر همکف چند؟

14:38 - 1402/05/16
برای رهن خانه‌ای زیر همکف در تهران حداقل باید 50 میلیون تومان بودجه در نظر داشت، البته این مبلغ و اجاره بسته به موقعیت محله، متراژ واحد و قدمت بنا متغیر است.

بررسی فایل‌های عرضه شده نشان می‌دهد، در دهکده المپیک برای واحدی زیر همکف با 100 مترمربع مساحت و 22 سال ساخت، 440 میلیون تومان رهن و 3 میلیون و 500 هزار تومان اجاره ماهانه تعیین شده است.در محله آهنگ، رهن کامل واحدی زیر همکف با 48 مترمربع زیربنا، 160 میلون تومان است؛ برای رهن کامل واحدی زیرهمکف و 30 متری در شمیران نو نیز، 185 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. 

در محله استخر، رهن واحدی زیرهمکف 48 متری و بدون خواب، 50 میلیون تومان و اجاره ماهانه آن، 6 میلیون و 500 هزار است؛ در محله شمیران نو، برای رهن کامل واحدی با 30 مترمربع مساحت، 185 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

در محله باغ فیض، رهن کامل آپارتمانی 95 متری زیر همکف و دارای دو خواب، 600 میلیون تومان است؛ در محله ونک، برای واحدی با 185 مترمربع زیربنا و دارای 3 خواب، سونا وحمام سرد، یک میلیارد تومان رهن و 12 میلیون تومان اجاره ماهانه در نظر گرفته شده است.

در شهرک غرب نیز، رهن واحدی زیر همکف با 65 مترمربع مساحت، 160 میلیون تومان و اجاره ماهانه آن، 25 میلیون و 500 هزار است؛ در محله پاسداران برای رهن کامل واحدی 70 متری و دوخواب، 900 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

اجاره‌بهای واحدهای زیر همکف چند؟20