افزایش بهای تمام‌شده شرکت‌های بورسی در سال 1402

11:31 - 1402/04/20
شرکت‌های پتروشیمی زاگرس، پردیس، خراسان و شرکت سیمان شاهرود در اطلاعیه‌های جداگانه در خصوص افزایش نرخ خوراک گاز دریافتی و سوخت صنایع در سامانه کدال شفاف‌سازی کردند.

این شرکت‌ها مقادیر برآورد  افزایش بهای تمام شده محصولات خود از 29 خرداد تا پایان سال 1402 را مبلغ 4 هزار و 697 میلیارد تومان (پتروشیمی زاگرس)، 943 میلیارد تومان (پتروشیمی پردیس)، 662 میلیارد تومان (پتروشیمی خراسان) و مبلغ 60 میلیارد تومان ( شرکت سیمان شاهرود) عنوان کرده‌اند.

نماد دکوثر نیز با انتشار صورت سود و زیان سه‌ماهه بهار 1402 از زیان حدود 10 میلیارد تومانی مدت مشابه سال پیش به سود 70 میلیارد تومانی رسیده است. همچنین شرکت شیشه قزوین در صورت سود و زیان تلفیقی حسابرسی نشده در سال 1401 به سود خالص 539 میلیارد تومان  رسیده است که رشد 41 درصدی را ثبت کرده است.