محافظ بورسی فروش متری مسکن

11:27 - 1402/03/30
شهردار تهران می‌گوید: طرح فروش متری مسکن را با هدف جذب نقدینگی برای رونق صنعت ساخت و حفظ سرمایه شهروندان راه‌اندازی خواهیم کرد.

این اعلام، در حالی است که از نگاه بسیاری از کارشناسان اقتصادی اجرای این طرح در بستر بازار سرمایه اگرچه مزایایی دارد اما به دلیل نوسانات بالای بورس می‌تواند عوارضی را برای سرمایه خریداران متری مسکن به همراه داشته باشد.

مهدی هدایت - مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران - اما می‌گوید برای این عارضه نیز از سوی شهرداری پایتخت تدبیری اندیشیده شده است.