آدرس انحرافی دولت برای تورم اجاره

15:32 - 1402/03/20
پس از شدت گرفتن آشفتگی بازار اجاره، دولت تصمیم گرفته است که واسطه‌های ملکی را از قراردادهای اجاره حذف و یک سامانه را برای برقراری ارتباط میان موجر و مستاجر جایگزین کند.

به نظر می‌رسد سیاستگذار بخش مسکن معتقد است از این طریق میزان آشفتگی قیمتی در بازار اجاره کاهش پیدا خواهد کرد. با این حال برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای چنین راهکارهایی اگرچه می‌تواند یک اثر مقطعی داشته باشد، اما درمان قطعی نیست و فقط می‌تواند نقش یک مُسکن را برای بازار اجاره بازی کند.

مهران بهنیا - پژوهشگر اقتصادی - نیز از جمله طرفداران این نظریه است. او می‌گوید: صورت مساله در بازار اجاره به درستی تشخیص داده نشده و چنین سامانه‌هایی بیشتر نقش نمایشی دارند؛ در نتیجه نمی‌تواند روند افزایش نرخ اجاره را متوقف کند.