نهضت ملی مسکن به دهک‌های پایین می‌رسد؟

11:39 - 1402/03/20
هدف از مداخله دولت در بازار مسکن، تامین خانه برای اقشار پایین است.

 حالا در طرح ملی مسکن پیش‌بینی شده که وام‌هایی به خانواده‌های مشمول طرح داده شود که مبلغ اقساط آن، بیش از هفت میلیون تومان است. این مبلغ، چند درصد از درآمد دهک‌های مختلف است؟