چند سؤال ساختاری در مورد بازار سرمایه

15:33 - 1402/02/01
نگاه سیاست گذار نسبت به توسعه بازار سرمایه چگونه است؟ آیا به اندازه کافی به ارکان بازار سرمایه توجه شده؟ شورای عالی بورس در حال دولتی‌تر شدن است؟ اختیاراتی که سازمان بورس دارد تا چه حد کافی است؟

سعید اسلامی عضو پیشین شورای عالی بورس در گفت و گو با اکوایران پاسخ می‌دهد.