خانه‌دار شدن در تهران سخت‌تر است یا نیویورک؟

15:26 - 1401/12/20
یک پژوهشگر اقتصادی معتقد است روند تورمی بازار مسکن به سطحی رسیده است که به ناچار بسیاری از متقاضیان مصرفی از بازار مسکن خارج شده اند.

فخرالدین زاوه می گوید بخش عمده متقاضیان فعال در بازار مسکن هم اکنون سرمایه گذاران هستند که فعلا این بازار را نسبت به سایر بازارهای دارایی ترجیح می دهند.

او در عین حال بر این نکته تاکید دارد که سخت شدن شرایط ورود به بازار مسکن به گونه ای است که خرید خانه برای آن گروهی که به دنبال سرپناه هستند نسبت به بسیاری از شهرهای دنیا دشوارتر شده است.