روند فروش قندی‌های بورس تهران

13:59 - 1401/11/19
شرکت قند اصفهان با نماد قصفها در دی ماه به درآمد فروش 268 میلیارد تومان دست یافته که نسبت به ماه قبل 80 درصد و نسبت به میانگین ماه های گذشته 129 درصد بازدهی مثبت را نشان می دهد.

این نماد برای سه ماهه ابتدایی سال عملکرد خوبی در خصوص فروش ماهانه نداشت و تنها در خرداد ماه توانست ۱۲۸ میلیارد تومان فروش داشته باشد همچنین در فصل تابستان نیز اوضاع و احوال خوبی نداشت تا اینکه در فصل پاییز موفق شد اعداد و ارقام خوبی را ثبت کند اما روند نزولی را در پیش گرفت، در نهایت در دی ماه توانست با جهش خوبی همراه شود و بهترین رکورد فروش ۱۰ ماه اخیر خود را رقم بزند.

قشیر نماد دیگر نماد از گروه قند و شکر است که توانست در دی ماه با ۱۲۷ میلیارد تومان فروش نسبت به میانگین ماه های پیشین خود ۸۱ درصد بازدهی مثبت داشته است این درحالی است که با افت ۵۳ درصدی نسبت به آذر ماه مواجه شده است. دو نماد قچار و قهکمت نیز عملکردی مشابه قشیر داشتند.

اما نماد قزوین اوضاع و احوال خوبی را برای فروش ماهانه نتوانست رقم بزند و در این خصوص ناکام بود این نماد با افت نسبت به میانگین ماه های پیشین خود روبرو بوده همچنین بیشترین افت را نسبت به ماه قبل خود در بین نمادهای دیگر داشته است.


همچنین گزارش تفصیلی زیر را بخوانید؛ 

تحلیل بنیادی گروه قند و شکر بورس تهران


 

.