شمشیر بانک مرکزی از نیام بیرون آمد

12:03 - 1401/11/11
پس از هفته‌ها گمانه‌زنی بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های بانکی را تغییر داد.

این تغییر شامل افزایش نرخ در سپرده‌های بلندمدت و کاهش نرخ در سپرده‌های کوتاه‌مدت بوده است. سیاست‌گذار پولی سعی کرده با این نرخ‌دهی شانس ماندگاری سپرده‌های بانکی را افزایش دهد و از سیالیت نقدینگی بکاهد. با اینحال برخی با توجه به سطح تورم، نسبت به این شیوه نرخ‌گذاری تردید هایی دارند.

در این گزارش می‌توانید مهمترین تغییرات رخ داده را ببینید.