روند فروش ماهانه قطعات خودرویی

12:20 - 1401/10/27
فروش ماهانه در آذر ماه برای شرکت های قطعات خودرویی اعداد و ارقام متفاوتی را رقم زده است که به بررسی فروش ماهانه تعدادی از این شرکت‌ها نسبت به ماه‌های قبل خود پرداخته‌ایم. نماد خاذین برای آذر ماه 158 میلیارد تومان فروش ثبت کرده که نسبت به ماه آبان خود که بیشترین فروش را داشته با افت 20 درصدی همراه شده است.

نماد ختور توانسته با ۱۷۱ میلیارد تومان بهترین رکورد خود را در آذر ماه ثبت کند این نماد که ازسه ماهه ابتدای سال تا تیر ماه روند صعودی را طی کرده بود تا مهر ماه با افت همراه بود در نهایت توانست برای ماه های آبان و آذر مسیر رو به جلو را در پیش گیرد.

اما اوضاع و احوال برای نماد خکار نسبت به هم گروهی های دیگر خود بهتر بوده است. این نماد موفق شده برای سه ماهه پاییز رشد داشته باشد در حالیکه از ابتدای سال تا  آذر ماه روند خوبی را طی کرده بود به جز مرداد ماه که با افت همراه شد.

نمادهای خنصیر و خمحرکه نیز توانستند اوضاع و احوال خوبی را برای آذر ماه و آبان ماه خود ثبت کنند. در ادامه نمادهای خچرخش و خکاوه مورد بررسی قرار گرفته است.


همچنین بخوانید؛ 

آذر ماه برای خودروسازان چگونه گذشت؟ / فروش آذر ماه صنعت خودرو و قطعات بورس تهران