بازگشت بزرگ به بازار ملک

14:44 - 1401/10/11
بانک مرکزی گزارش تحولات بازار مسکن در ایستگاه پایانی پاییز را منتشر کرد.

بازار مسکن پایتخت در آذرماه با دو تحول بزرگ مواجه شده است از یک سو سرعت رشد قیمت مسکن کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر حجم معاملات رشد بیش از ۲۷ درصدی داشته است.

این دو پارامتر وضعیت جدیدی را در بازار مسکن رقم زده است؛ تحلیل گران مهم ترین عامل آن را به یک عامل بیرونی مرتبط می دانند.

اکوایران در این گزارش تحولات بازار مسکن در آذر ماه را بر اساس آمارهای بانک مرکزی بررسی کرده است.