آموزش نحوه ثبت تغییرات شرکت با ثبتی نو

ثبت تغییرات شرکت در چه مواردی ضروری است؟

16:11 - 1401/09/06
بر اساس قانون تجارت تقریباً هر تصمیمی در یک شرکت که مرتبط با حقوق اشخاص ثالث یا دولت باشد، باید به ثبت برسد.

یعنی نه تنها تاسیس یک شرکت باید در اداره ثبت شرکت ها ثبت شود، بلکه هر نوع تغییر در اساسنامه یا میزان سرمایه و بسیاری از مسائل قانونی دیگر باید به عنوان تغییرات شرکت به ثبت برسد. در این نوشتار برخی از مهمترین تغییرات شرکت که بنابر قانون تجارت باید به ثبت برسد را بررسی می کنیم. همچنین شیوه ثبت تغییرات شرکت و نحوه پرداخت حق الثبت را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

ثبت تغییرات شرکت در موارد زیر ضروری است:

 • هرگونه تصمیم شرکاء مبنی بر کاهش یا افزایش سرمایه
 • هرگونه تغییر مدیر یا مدیران شرکت
 • هر نوع تغییر در اسامی بازرس یا بازرسان
 • هر نوع تغییر در نام دارندگان حق امضاء
 • هر نوع تغییر در ارکان اساسنامه و اهداف شرکت
 • هر نوع تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به شرکت سهامی یا تضامنی
 • تغییر نشان تجاری یا برند رسمی شرکت
 • تغییر محل مرکز اصلی شرکت
 • تغییر تابعیت شرکت
 • انحلال شرکت

ثبت تغییرات شرکت در مورد برخی از موضوعات مثل تغییر مدیر یا بازرسان در صلاحیت اداره ثبت شرکت ها می باشد که زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اداره می شود. در مورد برخی از تغییرات دیگری که ممکن است یک شرکت داشته باشد، مثل تغییر نشان تجاری و برند، اداره مالکیت صنعتی برای ثبت تغییرات شرکت صلاحیت خواهد داشت.  

ثبت تغییرات شرکت در چه مواردی ضروری است؟0

(ثبت تغییرات در سازمان ثبت اسناد)

شیوه های قانونی برای ثبت تغییرات شرکت از زبان ثبتی نو

طبق نکاتی که ثبتی نو اعلام کرده است؛ در ارتباط با ثبت تغییرات شرکت توجه به نکات حقوقی زیر ضروری است:

امروزه ثبت تغییرات شرکت به دو شیوه یا راهکار قانونی قابل انجام است. شیوه حضوری که مستلزم تهیه اظهارنامه و مدارک مورد نیاز و تقدیم آن به اداره ثبت شرکت ها یا اداره مالکیت صنعتی است. شیوه دیگر به صورت غیر حضوری و با ورود به سامانه اینترنتی مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

معمولاً تغییراتی که ثبت آن در صلاحیت اداره ثبت شرکت ها می باشد، مستلزم چاپ آگهی است. آگهی تغییرات شرکت یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار چاپ می شود. در آگهی مزبور نام شرکت و نوع آن ذکر می شود. منظور از نوع شرکت این است که باید در اظهارنامه تعیین شود که آیا شرکت سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی و ... است. مخاطب آگهی تغییرات ممکن است سهامداران شرکت، طلبکاران شرکت و یا هر ذینفع قانونی دیگری باشد. بر حسب این که انجام چه نوع تغییراتی مد نظر باشد، موضوعاتی که باید در اظهارنامه قید گردد متفاوت خواهد بود. برخی از موضوعات حقوقی مشترک که در ذیل اظهارنامه ثبت تغییرات شرکت قید می گردد عبارت از موارد زیر است:

 • نام شرکت و موضوع آن
 • نوع تغییراتی که قرار است در اساسنامه یا سرمایه شرکت انجام پذیرد
 • نام مدیر یا مدیران جدیدی که در نتیجه تغییر مدیران قبلی مسئولیت می پذیرند.
 • میزان تغییرات احتمالی در سرمایه و حقوقی که برای اشخاص ثالث در برابر شرکت ایجاد می شود.
 • نام و نشانی افرادی که در نتیجه تغییرات شرکت برای آنها حقوقی ایجاد می شود.
 • در مواردی که تغییرات در علامت تجاری، برند یا لوگو باید، نمونه طرح یا برند پیشنهادی نیز در آگهی قید شود.

ثبت تغییرات شرکت در چه مواردی ضروری است؟17

(تغییرات در اساسنامه شرکت)

مراحل پایانی ثبت تغییرات به شیوه حضوری

اگر تغییراتی که در شرکت ایجاد می شود معارض نداشته باشد، شرایط برای ثبت تغییرات شرکت فراهم می باشد. منظور از معارض کسی است که در نتیجه تغییرات شرکت به حقوق او آسیبی وارد آید. مثلاً طلبکاری که طلب او از سرمایه کاهش یافته شرکت بیشتر است، در مورد کاهش سرمایه شرکت معارض محسوب می شود.

اگر معارض پیدا شد می بایست دلایل و مدارک مورد استناد خود را به اداره ثبت شرکت ها یا اداره مالکیت صنعتی تقدیم کند. در صورت وارد بودن اعتراض، اداره صالح به متقاضی تغییرات شرکت اعلام می کند ظرف 10 روز دلایل خود را به آن اداره تحویل دهد.

پس از چاپ آگهی و پیدا نشدن معارض، اداره ثبت شرکت ها یا اداره مالکیت صنعتی به نام متقاضی ثبت گواهی صادر می کند و رسید آن را به وی تحویل می دهد. در صورتی که با وجود شرایط تغییرات شرکت، مدیران یا مامورین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مرتکب تخلفی شوند ممکن است به مجازات انتظامی تا درجه 4 محکوم گردند.

ثبت تغییرات شرکت در چه مواردی ضروری است؟11

(تغییرات شرکت)

نکات قانونی در خصوص ثبت تغییرات شرکت

بسیاری از تغییراتی که در اساسنامه، سرمایه، مدیران و ... شرکت های تجاری صورت می گیرد، مطابق با قانون تجارت باید به ثبت رسیده و در مورد آن شماره ثبت صادر شود. در مواد مختلف قانون تجارت وظیفه ثبت تغییرات شرکت به اشخاص مختلفی از جمله مدیران و بازرسان شرکت سپرده شده است. هر یک از مسئولین شرکت ممکن است به طور عمدی در رابطه به ثبت شرکت مرتکب تخلف شود. در صورت وجود شرایط قانونی چنین مدیران و شرکایی ممکن است به مجازات کلاهبرداری محکوم شوند. برای مثال اگر مدیران شرکت بر خلاف واقع به قصد تقسیم کردن سودهای غیر قانونی میان خود تقاضای ثبت تغییرات شرکت را طرح نمایند، ممکن است به مجازات زندان و پرداخت جزای نقدی محکوم شوند.

در صورتی که مدیران یا شرکای شرکت بدون این که تصمیمات خود در اساسنامه یا سرمایه شرکت را به ثبت برسانند، آنها را اجراء کنند در برابر اشخاص ثالث و سایر شرکاء تضامناً مسئولند. یعنی در صورتی که به سرمایه یا اموال اشخاص خسارتی وارد شود، کسانی که تصمیمات مدیران را بدون ثبت شدن اجراء کرده اند باید خسارات وارد شده را پرداخت نمایند.

با به ثبت رسیدن تصمیمات جدید شرکت، تصمیمات قدیمی و مغایر با تصمیمات جدید باطل می گردد. بنابراین اگر تصمیمات جدیدی مطابق با تصمیمات قبلی گرفته شود آخرین تصمیماتی که به ثبت رسیده است برای شرکا لازم الاجرا خواهد بود.

ثبت تغییرات شرکت را به شیوه غیر حضوری نیز می توان انجام داد. در شیوه غیر حضوری ثبت تغییرات شرکت کافی است به سامانه اداره ثبت شرکت ها یا اداره مالکیت صنعتی وارد شوید. در این شیوه باید فایل اسکن مدارک مورد نیاز را در سامانه های مزبور بارگذاری نمایید. هم در شیوه حضوری و هم در شیوه غیر حضوری ثبت تغییرات شرکت مستلزم پرداخت حق الثبت می باشد.

منبع: www.sabtino.com  - www.irsherkat.ssaa.ir