خودرویی‌ها توافق را باور کردند؟

17:08 - 1401/05/18
اکوایران: این روزها یکبار دیگر اخبار برجامی داغ شده و گروه‌های ریالی مانند همیشه تحت نظر سهامداران هستند.

نیمه تابستان به پایان رسید و وضعیت بازار سرمایه تهران همانطور که انتظار می‌رفت در وضعیت رکودی به کار خود ادامه داد. در این روزها یکبار دیگر اخبار برجامی داغ شده و گروه‌های ریالی مانند همیشه تحت نظر سهامداران هستند.

 در این برنامه چارسو به بررسی وضعیت بازار با توجه به اخبار مذاکرات با سید جواد درواری پرداخته‌ایم.