نرخ بهره اولویت بورس نیست!

17:55 - 1401/05/05
دیروز در جلسه خبرسازی، صالح آبادی، ریاست بانک مرکزی و عشقی، رییس سازمان بورس دیدار کردند.

این جلسه به بهانه بالا رفتن نرخ بهره بین بانکی تشکیل شد اما در آن به موضوعات مهمی چون فاصله بین نرخ آزاد و نیما و سیاست‌ قیمت‌گذاری دستوری پرداخته شد. در چند وقت اخیر سهامداران از وضعیت بازار رضایت ندارند و همین امر باعث شده تا اعتراضات آن‌ها به اقدامات دولت بیشتر شود. در این برنامه چارسو با سیاوش وکیلی به بهانه این جلسه به بررسی مشکلات بازار سرمایه پرداخته‌ایم.