ضربه دلار نیما به بورس

17:21 - 1401/04/20
شاخص امروز با ده هزار واحدی که نزول داشت از عدد یک میلیون و پانصد هزار واحد فاصله گرفت و به عبارتی حمایت چند روزه خود را از دست داد.

برخی از کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که به‌رغم افزایش دلار در چند ماه گذشته، با توجه به اینکه نرخ نیمایی تغییری نکرده است، طبیعی است که سهم‌ها واکنش مثبتی نشان ندهند. در این برنامه چارسو با بهراد موسوی به بررسی این روزهای بازار و دلایل افت آن پرداخته‌ایم.