بررسی وضعیت متغیرهای پولی در فروردین ۱۴۰۱؛

اتفاقی عجیب در متغیرهای کلان؛ حجم نقدینگی منفی شد

16:54 - 1401/03/09
اکوایران: رشد نقدینگی برای اولین بار در چند سال اخیر، در فروردین ماه 1401 منفی 0.2 درصد به ثبت رسیده است.

به گزارش اکوایران، بنا به آخرین گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی از وضعیت متغیرهای پولی، حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در پایان فروردین ماه 1401 به 4 هزار و 828 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به حجم پایان اسفند 1400 گذشته بیش از 9 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. به عبارت دیگر رشد ماهانه نقدینگی برای اولین بار در سالیان گذشته در نخستین ماه سال جاری منفی 0.2 درصد به ثبت رسیده است، این در حالیست که رشد ماهانه این شاخص در اسفند ماه بالغ بر 4 درصد بوده است.  همچنین رشد نقطه به نقطه این متغیر پولی در فروردین 38.2 درصد به ثبت رسیده است که نسبت به ماه قبلی 0.8 درصد کاهش یافته است. بر این اساس می‌توان گفت حجم نقدینگی اقتصاد ایران در یکسال منتهی به فروردین 1401 بالغ بر یک هزار و 333 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

 

چرایی کاهش نقدینگی در فروردین

در سالیان گذشته این اولین بار است که رشد نقدینگی منفی به ثبت رسیده است. با توجه به اینکه آمار پایه پولی فروردین ماه بر خلاف روند گذشته هنوز منتشر نشده است، نمی توان اظهار نظر قطعی در خصوص چرایی کاهش نقدینگی انجام داد. اما به گفته بانک مرکزی نقدینگی از دو کانال می تواند کاهش پیدا کند، اول فروش دارایی ها توسط بانک ها و محو سپرده ها که از طریق واگذاری دارایی بانک به سپرده گذار ها انجام می شود(کاهش نقدینگی به طور پایدار بوده به شرطی که بانک ها دوباره اقدام به تسهیلات دهی نکنند). و دوم پرداخت های بخش غیر دولتی به بخش دولتی که باعث کاهش نقدینگی به صورت موقت شده و برگشت پذیر است، مانند پرداخت قبوض و مالیات. به عقیده برخی از کارشناسان نقدینگی یک متغیر تجمعی بوده و کاهش انباره آن از نظر اقتصادی ممکن نیست مگر به امحا کردن مقداری پول، در نتیجه کاهش نقدینگی تنها طی یک فرایند حسابداری می تواند کاهش پیدا کند.

اتفاقی عجیب در متغیرهای کلان؛ حجم نقدینگی منفی شد1

رشد پول و شبه پول در فروردین

حجم کل پول در اقتصاد ایران در پایان فروردین ماه امسال به 950 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به فروردین 1400 حدود 43.8 درصد رشد کرده است. همچنین حجم کل شبه پول یا به عبارت دیگر سپرده های بلند مدت بانکی در پایان فروردین ماه به 3 هزار و 873 هزار میلیارد تومان رسیده است که این به معنی رشد نقطه ای 36.9 درصدی این متغیر پولی در فروردین است. با توجه به اینکه آمار های ماهانه مربوط به حجم پول و شبه پول در اسفند ماه منتشر نشده است، محاسبه مقدار رشد ماهانه این دو متغیر در فروردین ماه امکان پذیر نیست.

اتفاقی عجیب در متغیرهای کلان؛ حجم نقدینگی منفی شد2