سربازان، محروم از وام مستأجران

11:48 - 1401/03/07
یکی از گروه‌های نیازمند وام ودیعه، سربازان هستند که ظاهرا این گروه از افراد امکان بهره‌مندی از این نوع تسهیلات را ندارند.

میزان وام جدید ودیعه مسکن اخیرا از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است، تسهیلاتی که در تهران به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و در سایر مناطق شهری کشور هم افزایش پیدا کرد.

در این بین یکی از گروه‌های نیازمند وام ودیعه، سربازان هستند که ظاهرا این گروه از افراد امکان بهره‌مندی از این نوع تسهیلات را ندارند.