خط اول حمایت دلار شکست/ دلار تهران تا کجا می ریزد؟

10:55 - 1400/12/15
در صورتی که خالی فروشان در روز جاری بازار را در دست داشته باشند، ممکن است در ابتدای روز نرخ های پایین تری نیز برای دلار ثبت شود و پس از تسویه های ارزی،‌افزایشی ها وارد بازار شوند.

از دست رفتن حمایت ۲۵ هزار و ۸۰۰ تومانی، انتظارات نزولی را در بازار ارز تقویت کرده است. با توجه به شکست محدوده یاد شده، کاهشی ها امیدوارند که در روز جاری، اسکناس آمریکایی در ابتدا به سوی سطح ۲۷هزار و ۵۰۰ تومان حرکت کند و پس از آن به سوی ابتدای کانال ۲۵ هزار تومانی رهسپار شود. 

 

خط اول حمایت دلار شکست/ دلار تهران تا کجا می ریزد؟3

افت قیمت دلار در روز شنبه به دلیل خوشبینی هایی صورت گرفت که نسبت به احیای توافق هسته ای در هفته جاری جاری صورت گرفت. با این حال، از بعدازظهر روز گذشته دو اتفاق مورد توجه بازیگران ارزی قرار گرفت که می تواند زمینه ساز توقف روند نزولی شود. از یک سو اکو ایران خبر داد که سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی توافق کرده اند که ایران حداکثر تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۰( ۲۰مارس ۲۰۲۲ ) توضیحات کتبی مرتبط با آن دسته از سوالات مطرح شده توسط آژانس در خصوص موضوعات مربوط به سه مکان که ایران به آنها نپرداخته است را به همراه اسناد پشتیبان مربوطه به آژانس ارائه کند. 

این موضوع از نگاه برخی فعالان ارزی می تواند به معنای آن باشد که توافق هسته ای حداقل تا انتهای سال جاری به تعویق بیافتد. در کنار این گفته می شود که روسیه برای احیای برجام به دنبال دریافت تضمین های کتبی از سوی آمریکاست. این دو مساله موجب شد که انتظار برای احیای توافق در کوتاه مدت تا حدی مورد تردید قرار بگیرد،‌ امری که می تواند در معاملات روز جاری خود را نشان دهد.

با این حال، در صورتی که خالی فروشان در روز جاری بازار را در دست داشته باشند، ممکن است در ابتدای روز نرخ های پایین تری نیز برای دلار ثبت شود و پس از تسویه های ارزی،‌افزایشی ها وارد بازار شوند. دشوار است که در روز جاری اسکناس آمریکایی به سوی ابتدای کانال ۲۵ هزار تومانی حرکت کند.