خطوط حساس در بازار دلار

10:40 - 1400/11/13
شکست کانال ۲۸ هزار تومان می تواند موجب شود که سفته بازان به قصد فتح کانال ۳۰ هزار تومانی وارد معاملات شوند.

در ماه های اخیر، اسکناس آمریکایی نسبت به چهار محدوده قیمتی، حساسیت داشته است. 

 

افزایشی های بازار در بیشتر مواقع در دو محدوده ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان و ۲۸ هزار و ۸۰۰ تومان با مقاومت بازارساز و افزایش عرضه ارز مواجه شده اند. همین عامل موجب شده است که در مجموع شکست کانال ۲۸ هزار تومانی برای بازیگران ارزی افزایشی همیت زیادی پیدا کند. 

 شکست کانال ۲۸ هزار تومان می تواند موجب شود که سفته بازان به قصد فتح کانال ۳۰ هزار تومانی وارد معاملات شوند.

خطوط حساس در بازار دلار15

با وجود این در دو هفته اخیر، افزایشی ها چندان قدرت خاصی برای تاثیرگذاری در بازار نداشته اند. بازار خصوصا از ابتدای بهمن ماه بیشتر تحت تاثیر نفوذ کاهشی ها بوده است. 

برای کاهشی های بازار دو نقطه ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان و ۲۷ هزار و ۲۰۰ تومان اهمیت دارند. در ماه های اخیر، دلار در دو محدوده یاد شده .چند بار با هجوم خریداران مواجه شده است. 

دیروز دلار با فشار فروش از محدوده ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان پایین رفت. در صورتی که امروز اسکناس آمریکایی زیر محدوده یاد شده معاملات خود را آغاز کند، احتمال آزمون دوباره محدوده ۲۷ هزار و ۲۰۰ تومانی وجود خواهد داشت.

شروع مذاکرات هسته ای در هفته جاری و آرام شدن مواضع ایران و آمریکا از جمله عواملی است که کاهشی های بازار را در موقعیت قدرت مندی قرار داده است.