گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در مهر ماه ۱۴۰۰

برگ ریزان خریداران مسکن در اولین ماه پاییز

11:57 - 1400/08/09
آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی درخصوص تحولات بازار مسکن در نخستین ماه فصل پاییز نشان از کاهش اندک قیمت ها و ریزش خریداران دارد .

 

 

به گزارش اکو ایران ، گزارش «تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در مهرماه سال ۱۴۰۰» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور نشان می دهد که  در مهرماه امسال، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به حدود ۵/۵ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 29.8 و 36.8 کاهش نشان می‌دهد.

در این ماه  متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 316.3 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل 0.2 درصد کاهش نشان می‌دهد.

افزایش سهم قدیمی سازها از معاملات مسکن

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در مهرماه سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که از مجموع ۵۴۷۱ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم 33.0 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با مهرماه سال قبل حدود 4.0 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بالا در گروه‌های «۶ تا ۱۰»، «۱۱ تا ۱۵» و «بیش از ۲۰» سال ساخت افزوده شده است.

منطقه 5 همچنان رکورد دار فروش

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در مهرماه سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم 14.5 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۲ و ۱۰ به ترتیب با اختصاص سهم‌های 9.9 و 9.2 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع 73.7 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در مهرماه سال ۱۴۰۰ مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۲، ۱۰، ۴، ۷، ۸، ۱۴، ۱۵، ۱ و ۱۱) بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده 26.3 درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

ارزان ترین خانه ها را در این منطقه بخرید

در مهرماه سال ۱۴۰۰، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 316.3 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل 0.2 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 18.4 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در میان مناطق ۲۲‌گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 696.7 میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن 151.4 میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال 1399 به ترتیب 22.5 و 21.9 درصد افزایش نشان می‌دهند.

به گزارش اکو ایران ،توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک مترمربع بنا در مهرماه سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی «۱۵۰ تا ۲۰۰» میلیون ریال به ازای هر مترمربع بنا با سهم 17.0 درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده است و دامنه‌های قیمتی «200 تا 250» و «250 تا 300» میلیون ریال به ترتیب با سهم‌های 15.9 و 12.1 درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده است که 60.0 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران (316.3 میلیون ریال) معامله شده‌اند.

50 متری ها بیشتر معامله شدند

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در مهرماه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای «۵۰ تا ۶۰» مترمربع با سهم 16.0 درصد اختصاص داشته است، واحدهای دارای زیربنای «۶۰ تا ۷۰» و «۷۰ تا ۸۰» مترمربع به ترتیب با سهم‌های 14.2 و 13.6 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع، 57.4 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

براساس این گزارش ،در مهرماه سال ۱۴۰۰، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش «10.0 تا 15.0» میلیارد ریال با سهم 19.3 درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. واحدهای دارای ارزش «5.0 تا 10.0» و «15.0 تا 20.0» میلیارد ریال به ترتیب با اختصاص سهم‌های 16.9 و 11.5 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع در این ماه، حدود 49.5 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 20.0 میلیارد ریال اختصاص داشته است.

فصل جا به جایی تمام شد اما رشد اجاره بها متوقف نشد

درحالی که فصل جابه جایی ها به پایان رسیده است اما همچنان بازار اجاره رشد اجاره بها در تهران را نشان می دهد ، در مهرماه سال ۱۴۰۰ نشان‌دهنده رشد به ترتیب معادل 48.4 و 5.13 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است .

مهرماه در بازار مسکن چه گذشت ؟

 براساس گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی تعداد معاملات انجام شده در مهرماه سال ۱۴۰۰ در حدود 5.5 هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 29.8 و 36.8 درصد کاهش نشان می‌دهد. در این ماه متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای واحدهای مسکونی شهر تهران معادل 316.3 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل 0.2 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 18.4 درصد افزایش نشان می‌دهد. لازم به توضیح است که نرخ رشدهای مذکور در ماه مورد گزارش نسبت به رشد ماهانه و نقطه به نقطه شهریورماه سال‌جاری (به ترتیب معادل2.4 و 30.5 درصد) در سطح پایین‌تری قرار دارد.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در مهرماه سال‌جاری در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم 33.0 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین در ماه مورد بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 48.4 و 51.3 درصد رشد نشان می‌دهد.