خریداران در نقطه مقاومت

سناریوی بازگشت شاخص بورس

11:06 - 1400/08/05
شاخص بورس در روز پایانی هفته امیدوار است با تحرکات خریداران در سمت تقاضا سبزرنگ بماند اما تا حدودی هم میل به بازگشت به سمت کانال 1.4 میلیون واحد دارد. البته سناریوی محتمل برای روز چهارشنبه قابل پیش بینی نیست.

 

 

به گزارش دنیای بورس و به نقل از اقتصادنیوز، شاخص کل بورس در روز سه شنبه بدون تغییر در یک نقطه مقاومتی ایستاد. خریداران در این روز همانطور که انتظار میرفت در یک نقطه مقاومتی در برابر ریزش بیشتر شاخص کل مقاومت کردند. خلاصه عملکرد بازار سهام گویای این است که فشار سمت عرضه در معاملات روز سه شنبه نسبت به روز دوشنبه نصف شد و البته سمت تقاضا همان تحرکات روز قبل را تکرار کرد و باعث شد شاخص در یک نقطه بایستاد و تغییری نداشته باشد.

ارزش معاملات خُرد همچنان زیر 4 هزار میلیارد تومان دنبال شد؛ سرانه خرید و فروش حقیقی ها با شکاف کمتر نسبت به روز دوشنبه به نفع فروشندگان بود. این در حالی است که جریان ورودی پول به بازار سهام منفی و صندوق های با درآمد ثابت مثبت ارزیابی شد. تعداد نمادهای دارای صف فروش نیز 4 برابر تعداد نمادهای دارای صف خرید بود. مختصات کنونی بازار گویای این است که سمت عرضه همچنان فعال است اما نسبت به دو روز گذشته از فشار آن کاسته شده و به نظر میرسد در روز چهارشنبه با وجود فشار طبیعی عرضه، سمت تقاضا دوباره تحرکاتی را صورت دهد.

فعلا بازار با تردید و انتظار خریداران روبه روست و از همین ناحیه، فشار سمت عرضه اجازه پیشروی خریداران را در سمت تقاضا نمیدهد. آنچه بازار متاثر از آن میتواند به صورت لحظه ای تغییر کند؛ تغییرات نرخ ارز و کامودیتی ها هستند که میتواند توان سمت عرضه و تقاضا را دستخوش تغییر قرار دهند. البته فعلا هر گونه تغییر مثبت هم با وضعیت شکننده روبه رو خواهد شد، چرا که با وجود نشانه ها و سیگنال های مثبت بنیادی، ابهامات بازار بیشتر است.

تازه ترین نظرسنجی اقتصادنیوز درباره روند معاملات در روز چهارشنبه نیز گویای این است فشار عرضه پابرجا خواهند ماند و باید در انتظار نشست تحرکات سمت تقاضا چقدر میتواند در برابر توان عرضه تاب بیاورد. با توجه به شرایط فعلی بازار سهام، احتمالا بازار روز پایانی را در نوسان محدود دنبال کند، هر چند که خریداران میتوانند به فکر تغییر مسیر باشند اما در صورت تغییر مسیر شاخص، این روند چندان مطکئن و پایدار نخواهد بود.