فلزات پایه در مدار صعود

15:47 - 1400/01/25

تا این لحظه از معاملات در  بازار نقدی فلزات پایه شاهد رشد دسته جمعی قیمت هستیم به طوری که تمام کالاهای معاملاتی افزایش قیمتی بیش از یک درصد را تجربه کرده اند. هم اکنون قیمت مس با رشدی 1.7 درصدی در سطح 4697 دلار در حال معامله است. آلومنیوم با رسیدن به سطح 1662 دلار افزاش قیمتی در حدود 2.4 درصد را تجربه کرده است. سرب نیز بیش از 1.8 درصد رشد کرده ودر سطح 2060 دلار معامله می گردد.