احتیاط در معاملات خودرویی‌ها

13:39 - 1400/01/25
نمادهای این گروه به دنبال فشار فروش بالای سهام‌داران مسیر نزولی را با شروع معاملات تجربه می‌کنند؛ این در حالیست که درانتهای هفته گذشته شاهد رشد نمادهای این گروه بودیم. به نظر می‌رسد فضای پیش از انتخابات و کسب سود مقطعی، احتیاط معامله‌گران را بالا برده است.
احتیاط در معاملات خودرویی‌ها

در حالی که رشد قیمت نمادهای این گروه با لیدری «خساپا» در انتهای هفته گذشته آغاز شد، با شروع معاملات روز جاری، افت قیمت نمادهای این گروه را به دنبال فشار فروش بالایی که عمدتا از سوی سها‌م‌داران حقیقی قابل رصد است، مشاده می‌کنیم. به دنبال نزدیکی قیمت‌ها به محدوده‌های حمایتی و حضور حقوقی‌ها از یک سو و آمادگی حقیقی‌ها برای ورود به نمادهای این گروه، رشد قیمت دسته‌جمعی خودرویی‌ها را رصد کردیم. اما با شروع معاملات روز جاری، فشار فروش بالایی در این نمادها رویت می‌شود.

افت قیمت‌ها از سویی با در نظر گرفتن هفته ماقبل از انتخابات و احتیاط سهام‌داران در این گروه قابل توجیه است. همچنین با توجه به رشد شارپ، انتهای هفته، شناسایی سود کوتاه مدتی در حقیقی‌ها و فضای نوسانی خاص این گروه را می‌توان لحاظ کرد. به این ترتیب در حالی که در برخی نمادها، حضور حقوقی‌ها مانع از افت بیشتر قیمت‌ها شده است، فشار فروش بالا، مسیر نزولی را به این گروه تحمیل کرده است.

با عبور از ساعت ابتدایی معاملات، «خساپا» افت بیش از یک درصدی را در حالی تجربه می‌کند که خرید 28 میلیونی حقوقی‌ها در این نماد، بیش از نیمی از حجم معاملات را در بر گرفته است. در نمادهای دیگر، افت قیمت نزدیک به 4 درصدی در «خاذین»، «خاور» و «خپارس» و کاهش نزدیک به 3 درصدی در «خودرو» و افتی در مرز 5 درصدی در «خکاوه» بخشی از فشار فروش در این گروه را نشان می‌دهد. در این نمادها، تعداد کمتر فروشندگان به حجم بالاتر سفارش‌های فروش (وجود فروشنده قوی‌تر) اشاره دارد.