شتاب خرید در خودرویی‌ها

13:38 - 1400/01/25
معاملات در این گروه و در انتهای بازار، با هجوم خریداران رو به رو شد. به دنبال افزایش تقاضای سنگین، رشد قیمت‌ها به صف خرید در برخی نمادهای این گروه منجر شد. حضور حقیقی‌ها و اهرم حقوقی‌ها در این گروه رصد می‌شود.
شتاب خرید در خودرویی‌ها

نمادهای این گروه شرایط متعادلی را در معاملات امروز تجربه می‌کردند که در انتهای معاملات شاهد تقاضای سنگین در این گروه بودیم. در حالی که روز گذشته در این نمادها فشار فروش، برتری محسوسی داشت، حضور حقیقی‌ها به دنبال نزدیکی قیمت‌ها در محدوده‌های حمایتی (پس از افت قیمت‌های چند روز گذشته) را رویت کردیم. این مهم در «خساپا» با خرید سنگین این سهام‌داران به وضوح قابل رصد بود. روز گذشته حقیقی‌ها اقدام به خرید بیش از 230 میلیون سهم در سهام سایپا کردند. به این ترتیب در حالی که تعادل قیمت‌ها (با چربش نسبی قدرت تقاضا بر عرضه‌ها) در معاملات امروز رصد شد، در انتهای معاملات شاهد افزایش تقاضای بالا در خودرویی‌ها بودیم. نزدیکی قیمت‌ها به محدوده‌های حمایتی پس از افت قیمت‌های اخیر (و حضور معامله‌گران در موضع خرید برای کسب سودهای مقطعی) و هیجانات خاص این گروه، این‌گونه رفتارها را توجیه می‌کند.

معاملات «خساپا» در انتها با صف خرید بیش از 40 میلیونی، بیشترین تقاضا را در بین نمادهای این گروه به نام خود کرد. در این رویه نقش حقوقی‌ها در مسیر معکوس با روز گذشته رصد می‌شود. در حالی که حقوقی‌های این سهم روز گذشته نزدیک به 250 میلیون سهم را به فروش رساندند، در روز جاری حمایت 70 میلیون سهمی این سهام‌داران، نیمی از حجم معاملات را از آن خود کرده است. همچنین در نمادهای دیگر این گروه نیز حضور حقوقی‌ها در انتهای معاملات با خرید کلی بیش از 9 میلیون سهمی در «خودرو» (61 درصد حجم خرید)، خریدی در مرز 17 میلیونی در «خپارس» و بیش از 2 میلیونی این سهام‌داران در «ورنا» رویت می‌شود. در کنار این موضوع حضور حقیقی‌ها نیز مشهود است. رشد قیمت نزدیک به 4 درصدی در «خگستر» که عمدتا در انتهای معاملات دیده می‌شود، کاملا به حضور حقیقی‌ها بازمی‌گردد. به این ترتیب اهرم حقوقی در این گروه از یک سو و از سوی دیگر هوشیاری سهام‌داران کوتاه‌مدتی و آمادگی برای خرید از سوی این سهام‌داران، دیده می‌شود.

همان‌طور که گفته شد، عمده این خریدها در پایان معاملات رقم خورده و رشد قیمت‌ها را به دنبال داشت. «خپارس» با صف خرید 700 هزار سهمی و رشد بیش از 4 درصدی در  «خودرو» و «ورنا»، شمای انتهای معاملات را در این نمادها نشان می‌دهد.