ادامه موج تعدیلات مثبت قندی‌ها با «قلرست»

13:37 - 1400/01/25
شرکت قند لرستان گزارشی از پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به تیر 96 را بر اساس عملکرد 9 ماهه منتشر کرد. در این گزارش تعدیل مثبت 14 درصدی در مقایسه با گزارش قبلی، سود خالص هر سهم را به 509 ریال افزایش داد.
ادامه موج تعدیلات مثبت قندی‌ها با «قلرست»

بر اساس گزارش اخیر (9 ماهه) پیش‌بینی بودجه قند لرستان، رشد 14 درصدی سودآوری شرکت قابل رصد است (در گزارش قبلی، 6 ماهه حسابرسی‌شده، EPS شرکت با تعدیل مثبت 2 درصدی به 447 ریال رسید). این مهم به واسطه دو دلیل اصلی، یکی افزایش فروش و دیگری افزایش درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌های شرکت رقم خورد. فروش «قلرست» در گزارش جدید با رشد یک درصدی به  76 میلیارد و 760 میلیون تومان رسید. این موضوع نهایتا افزایش 840 میلیون تومانی سود ناخالص را برای «قلرست» به ارمغان آورد. همچنین درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها با افزایش یک میلیارد تومانی به 4 میلیارد تومان رسید. به واسطه این تغییرات سود خالص با رشد 14 درصدی به سطح 12 میلیارد و 200 میلیون تومان افزایش یافت.

افزایش سود ناخالص شرکت در مقایسه این دو گزارش، به دنبال افزایش مبالغ فروش حاصل شده است (بهای تمام شده کالای فروش رفته ثابت است). با ثابت باقی‌ماندن مقدار فروش محصولات و بهای تمام شده کالای فروش رفته، به دنبال افزایش نرخ فروش، رشد مبلغ فروش به میزان 840 میلیون تومان رویت می‌شود (87 درصد از این مبلغ به رشد نرخ فروش تفاله خشک و مابقی به افزایش نرخ شکر تولیدی از چغندر قند رقم خورد). اما بخش مهمی از این تعدیل سودآوری به افزایش درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری‌های «قلرست» بازمی‌گردد. رشد 33 درصدی این مهم (افزایش یک میلیارد تومانی) به واسطه افزایش درآمدهای آن از اوراق مشارکت (افزایش در واحدهای سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک کار آفرین)، به میزان 990 میلیون تومان رقم خورد.

همچنین در بازه 9 ماهه، به پوشش 113 درصدی در سودآوری‌ها خواهیم رسید. دو عامل اصلی در تعیل مثبت، یعنی فروش بالا و درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، دلیل اصلی این پوشش را نیز نشان می‌دهند. در بازه 9 ماهه، فروش بیش از 71 میلیارد تومانی (93 درصد کل فروش برآورد شده) سود ناخالصی در مرز 15 میلیارد تومانی را برای قند لرستان به همراه داشت که با فروش عمده محصولات در نیمه دوم سال 95 فراهم شد (به عنوان نمونه، 93 درصد از شکر تولیدی از چغند قند به عنوان محصول اصلی به فروش رفت). همچنین درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها نیز با تحققی در مرز 3 میلیارد و 900 میلیون تومانی (97 درصد پیش‌بینی)، افزایش سود خالص شرکت را فراهم کرده است.

با توجه به کشت چغند و زمان برداشت آن، عمده فعالیت‌های عملیاتی و سودآوری شرکت‌های قندی در نیمه دوم سال شمسی رقم می‌خورد. بنابراین وضعیت مناسب بنیادی با رویت پوشش 113 درصدی سودآوری، نباید شائبه تعدیل مثبت مجدد را در این شرکت فراهم آورد. این موضوع پیش‌تر نیز در تحلیل‌های «دنیای بورس» بررسی و اشاره شد.