ضعف فروردین «خاذین»؛ تکرار جاماندن از پیش‌بینی؟

13:37 - 1400/01/25
شرکت سایپا آذین، گزارش فعالیت‌های خود در ماه فروردین را منتشر کرد. در این گزارش فروش در بازه 12 میلیارد تومانی را مشاهده می‌کنیم. این مهم کمتر از نصف میانگین فروش ماهانه شرکت (44 درصد) در گزارش پیش‌بینی است. علاوه بر این، کاهش نرخ فروش محصولات و سابقه نه چندان مناسب شرکت، نگرانی‌ها را در سهام‌داران تشدید می‌کند.
ضعف فروردین «خاذین»؛ تکرار جاماندن از پیش‌بینی؟

فروش سایپا آذین در ماه نخست بالغ بر 12 میلیارد و 300 میلیون تومان است. در گزارش نخستین پیش‌بینی بودجه، میانگین فروش ماهانه شرکت در مرز 28 میلیارد تومانی قرار دارد. این عملکرد در ماه نخست، به برابری 44 درصدی در مقایسه با میانگین مذکور اشاره دارد. گرچه بخشی از این افت درآمد شرکت به واسطه تعطیلات نخسیتن ماه، توجیه می‌شود اما باید کاهش نرخ فروش محصولات نیز توجه داشت. محصول اصلی شرکت، یعنی صندلی‌های 131، یک چهارم درآمدهای «خاذین» را تشکیل می‌دهد. این محصول به طور متوسط با نرخ 573 هزار تومانی (به ازای هر دست) در فروردین به فروش رفت (افت 2 درصدی نرخ فروش). همچنین به طور مشابه سایر محصولات شرکت نیز با افت نرخ فروش در ماه نخست رو به رو هستند. به این ترتیب فروش مجموعه صندلی‌های 232 (ساینا) و نیوسراتو با افت 3 و 2.5 درصدی نرخ فروش به پایان ماه رسید (این دو محصول مجموعا 40 درصد وزن درآمدهای شرکت را تشکیل می‌دهند).

گرچه کاهش نرخ فروش محصولات چندان زیاد نیست؛ اما بررسی سابقه شرکت نیز امیدواری محسوسی را در سهام‌داران ایجاد نمی‌کند. در سال 94، مبلغ فروش در نخستین پیش‌بینی‌های شرکت 262 میلیارد تومان است. در بازه 3 ماهه و پس از تعدیل منفی 23 درصدی (مبالغ فروش در پیش‌بینی جدید افت 3.5 درصدی را تجربه کردند)، پوشش تنها 17 درصدی را در فروش محصولات سایپا آذین رویت می‌کنیم. در این سال، در گزارش‌های بعدی تعدیلات منفی پی در پی رویت می‌شود (در گزارش 6 ماهه، پوشش 35 درصدی با پیش‌بینی فروش 231 میلیارد تومانی و در بازه 9 ماهه پوشش 52 درصدی با پیش‌بینی فروش 228 میلیارد تومانی را مشاهده می‌کنیم).

حتی رکود سال 94 نیز توجیه خوبی برای ضعف عملکردهای شرکت به حساب نمی‌آید. چرا که در سال 95 نیز، وضعیت عملیاتی شرکت تفاوت چندانی ندارد. در این سال در گزارش اولیه، رشد 22 درصدی درآمدها در مقایسه با آخرین پیش‌بینی 94 رصد می‌شود و فروش 279 میلیارد تومانی در اولین گزارش «خاذین» برآورد شده است. فروش کمتر از 54 میلیارد تومانی در سه ماهه ابتدایی 95، پوشش 19 درصدی را نشان می‌دهد. در بازه 6 ماهه نیز این پوشش 42 درصد است. پس از این در گزارش پیش‌بینی 9 ماهه، افت 19 درصدی در برآورد فروش محصولات دیده می‌شود. با فروش 165 میلیارد تومانی در 9 ماهه 95، پوشش 68 درصدی را در تحقق درآمدهای سایپا آذین رصد می‌کنیم.

به این ترتیب به نظر می‌رسد مسیر تکرای سال‌های گذشته را در «خاذین» رویت کنیم. این شرکت در گزارش نخستین پیش‌بینی سال جاری، افزایش 34 درصدی در درآمدهای خود را لحاظ کرد. شروع نه چندان قابل قبول در ماه فروردین، بیم تکرار سال‌های قبل را در سهام‌داران ایجاد می‌کند؛ گرچه عملکرد این ماه را با وجود سابقه نه چندان خوب شرکت در سال‌های قبل، نمی‌توان به طور کامل به سال مالی اخیر شرکت تعمیم داد.