صعود ادامه‌دار مسکنی‌ها

13:35 - 1400/01/25
معاملات امروز بازار سهام با ادامه توجهات در نمادهای گروه انبوه‌سازی آغاز شد. در حالی که سبزپوشی عمده نمادهای این گروه را مشاهده می‌کنیم؛ این مهم در مقایسه با روز گذشته، کاهش تقاضا را در معاملات نشان می‌دهد.
صعود ادامه‌دار مسکنی‌ها

آخرین روز هفته گذشته شاهد اقبال خریداران در نمادهای این گروه بودیم؛ به طوری که عمده نمادها با صف خرید به انتهای معاملات رسیدند. موتور این افزایش توجهات با مصوبه شورای پول و اعتبار روشن شد که سقف وام مسکن را به 100 میلیون تومان افزایش داد. هر چند پیش از این نیز نوسانات قیمتی در این گروه را رویت کرده‌ایم؛ اما به با توجه به اصلاح نسبی قیمت‌ها، این خبر محرک جدیدی در افزایش قیمت‌ها بود. با توجه به معاملات امروز به نظر می‌رسد رشد پایداری را برای این گروه نمی‌توان متصور بود و رفتار نوسانی قیمت‌ها، گزینه محتمل‌تری است.

به این تر تیب در ادامه این موج تقاضا، شاهد سبزپوشی عمده نمادهای این گروه هستیم؛ هر چند در مقایسه با روز کاری گذشته، کاهش محسوس تقاضا را مشاهده می‌کنیم. در شروع معاملات امروز، رشد قیمتی در مرز 5 درصدی در «کرمان»، «ثالوند»، «ثپردیس» و «ثاژن» این نمادها در آستانه صف خرید قرار داده است. صمن اینکه صف خرید بیش از 8 میلیونی در «وساخت»، بیشترین تقاضا در این گروه را نشان می‌دهد.