سبزپوشی نمادهای رایانه‌‌ای

13:35 - 1400/01/25
نمادهای این گروه در معاملات امروز و با رسیدن به میانه‌های بازار، مسیر صعودی افزایش قیمت‌ها را سپری می‌کنند. با رشدی در مرز 3 و نیم درصدی شاخص این گروه، صدر بازدهی بازار به رایانه‌ای‌ها اختصاص یافته است.
سبزپوشی نمادهای رایانه‌‌ای

با رسیدن به میانه‌های بازار، رشد قیمت نمادهای این گروه را مشاهده می‌کنیم. هر چند عمده نمادها معاملات مثبت و متعادلی را تجربه می‌کنند؛ اما صف خرید در «آپ» و «رانفور» رشد حداکثری را در این نمادها نشان می‌دهد. در نماد «آپ» صف خرید بیش از یک میلیونی را در حالی مشاهده می‌کنیم که بیش از نیمی از حجم خرید در آن به حقوقی‌ها باز می‌گردد؛ هر چند حجم فروش این سهام‌داران کمی بیش از خرید است. این موضوع در «رانفور» نیز مشاهده می‌شود که حجم عمده معاملات به حقوقی‌ها باز می‌گردد.

شاخص این گروه با رشد 3 و نیم درصدی در صدر گروه‌های امروز قرار دارد. روز گذشته در تحلیلی «دنیای بورس»، به بررسی فعالیت‌های چند سال اخیر این گروه پرداخته است. از انتهای سال گذشته تا امروز این گروه رشد 36 درصدی را تجربه کرده است.