پرونده 95 پتروشیمی زاگرس با سود 400 تومانی بسته شد؛

دست پر «زاگرس» برای مجمع

13:33 - 1400/01/25
در گزارش حسابرسی‌شده «زاگرس»، سود هر سهم با رشد 7 درصدی به 4037 ریال رسید. تحقق سود بیش از 400 تومان برای این شرکت پیش از این مورد انتظار بود. با توجه به تقسیم سود بالا در مجامع سالیانه پتروشیمی زاگرس، جذابیت قیمتی در سهام این شرکت را افزایش داده است.
دست پر «زاگرس» برای مجمع

در این گزارش سود هر سهم با رشدی 7 درصدی از رقم 3758 ریال در گزارش قبلی (حسابرسی نشده)، به 4037 ریال رسید. کاهشی در مرز  140 میلیارد تومانی هزینه‌های عملیاتی شرکت دلیل اصلی این رویداد به حساب می‌آید. پیش‌تر در تحلیلی از «دنیای بورس» به توانایی ساخت سود 400 تومانی به ازای هر سهم در شرکت پتروشیمی زاگرس اشاره شد.

همچنین از سوی دیگر با توجه به تقسیم سود بالا (نزدیک به 100 درصد) در مجامع عمومی سالیانه «زاگرس» و همچنین با توجه به تقسیم سود زودهنگام (از 24 اردیبهشت برای حقیقی‌ها) این شرکت، جذابیت قیمتی سهام شرکت را برای خریداران بالا می‌برد. با این حال همان‌طور که پیش از این نیز اشاره شد شاهد کم‌نوسانی این سهم در سطح 2 هزار تومان هستیم. در این میان عرضه‌های نسبتا سنگین گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان (روز گذشته 400 هزار سهم از سوی این حقوقی به بازار عرضه شد) به نظر می‌رسد در معاملات امروز نیز ادامه دارد. هراس از ادامه ریزش قیمت متانول و همچنین تامین نقدینگی این حقوقی تاکنون مانعی در برابر رشد قیمتی «زاگرس» بوده است.