برنامه توسعه حمل‌ونقل ریلی ابلاغ می‌شود

13:27 - 1400/01/25
برنامه توسعه حمل و نقل ریلی به زودی در گردهمایی مدیران کل راه‌آهن سراسر کشور توسط مدیرعامل راه‌آهن ابلاغ می‌شود.

ایسنا: سعید رسولی؛ عضو هیات مدیره شرکت راه‌آهن با بیان این‌که توسعه حمل و نقل ریلی جزو برنامه‌های اولویت‌دار رییس جمهور است، گفت: برای رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه در حال تجهیز خود هستیم و برنامه‌ریزی‌های مفصلی را انجام داده‌ایم؛ به طوریکه در معاونت‌های راه‌آهن و مناطق برنامه‌های عملیاتی را برای رسیدن به این هدف طی سال‌های اجرای برنامه ششم توسعه به تفکیک ارائه کرده‌اند. به گفته رسولی در هیات مدیره راه‌آهن نیز برنامه توسعه حمل و نقل ریلی در دستور کار قرار دارد و به زودی در گردهمایی مدیران کل راه‌آهن سراسر کشور توسط مدیرعامل راه‌آهن ابلاغ می‌شود.

 

 

.